Izvestje https://ojs.zrc-sazu.si/izvestje <p>Sodelavci Raziskovalne postaje v Novi Gorici v&nbsp;<em>Izvestju</em> od leta 2004 letno predstavljajo izsledke iz svojega znanstvenoraziskovalnega dela na področju zgodovine, jezikoslovja, umetnostne zgodovine, bibliotekarstva in etnologije zahodnega slovenskega narodnostnega prostora.</p> <p>Print ISSN: 2630-4287<br>Online ISSN: 2630-4295</p> sl-SI <p>Avtorji jamčijo, da je delo njihova avtorska stvaritev, da v njem niso kršene avtorske pravice tretjih oseb ali kake druge pravice. V primeru zahtevkov tretjih oseb se avtorji zavezujejo, da bodo varovali interese založnika ter da bodo povrnili morebitno škodo.</p> <p>Podrobneje v rubriki: <a href="https://ojs.zrc-sazu.si/izvestje/prispevki">Prispevki</a></p> petra.kolenc@zrc-sazu.si (Petra Kolenc) uros@zrc-sazu.si (Uroš Parazajda) sre, 08 maj 2019 00:00:00 +0200 OJS 3.1.2.4 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Uvodnik https://ojs.zrc-sazu.si/izvestje/article/view/8722 <p>.</p> Helena Seražin Copyright (c) 2019 ZRC-SAZU https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://ojs.zrc-sazu.si/izvestje/article/view/8722 tor, 01 jan 2019 00:00:00 +0100 Kako sem preživel prvo leto življenja https://ojs.zrc-sazu.si/izvestje/article/view/8723 <p>.</p> Branko Marušič Copyright (c) 2019 ZRC-SAZU https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://ojs.zrc-sazu.si/izvestje/article/view/8723 tor, 01 jan 2019 00:00:00 +0100 Vključujoča deželna identiteta večjezične historične Goriške v novem veku https://ojs.zrc-sazu.si/izvestje/article/view/8724 <p>Prispevek objavlja predavanje avtorice na mednarodnem zgodovinskem dogodku È storia, v okviru panela »Le famiglie mitteleuropee nel Goriziano storico, cerniera di lingue e civiltà« (Srednjeevropske družine. Historična Goriška, stičišče jezikov in civilizacij), ki je potekal 24. maja v palači De Grazia v Gorici. Predavanje obravnava problematiko raziskovanja zgodovine obmejnih prostorov in posebnost goriškega večjezičnega okolja v novoveškem obdobju.</p> Neva Makuc Copyright (c) 2019 ZRC-SAZU https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://ojs.zrc-sazu.si/izvestje/article/view/8724 tor, 01 jan 2019 00:00:00 +0100 O začetkih slovenskega knjižnega ustvarjanja pri Beneških Slovencih https://ojs.zrc-sazu.si/izvestje/article/view/8725 <p>Prispevek obravnava katekizma, ki sta ju priredila in objavila Jožef Podreka (Podrieka) leta 1851 in Peter Podreka leta 1869. Priimek Podreka in zelo si podobna naslova obeh knjižic sta bila v literaturi razlog za mnoge napačne trditve in razlage. Nanje članek opozarja in ugotavlja tudi, da so bili začetniki slovenske književnosti Beneških Slovencev sovrstniki in duhovniki Peter Podreka (1822–1889), Jožef Podreka (1822–1886) in Ivan Obala (1824–1898).</p> Branko Marušič Copyright (c) 2019 ZRC-SAZU https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://ojs.zrc-sazu.si/izvestje/article/view/8725 tor, 01 jan 2019 00:00:00 +0100 Zametki novogoriškega hotela Park https://ojs.zrc-sazu.si/izvestje/article/view/8726 <p>Namen članka je predstavitev in primerjalna analiza prvih manj znanih načrtov restavracije, kavarne in hotela, ki so nastali v petdesetih in šestdesetih letih sprva za lokacijo na magistrali (Kidričeva ulica), kasneje za Cesto številka 5 (Delpinova ulica) v Novi Gorici. Avtorica načrte umesti v širši ustvarjalni opus arhitektov in nakaže sočasen evropski kontekst. Pri njihovi obravnavi upošteva politične in upravne dejavnike lokalne skupnosti, ki so vplivali na potek gradnje, in osvetli vzroke za nastanek prvega družabnega in turističnega središča Nove Gorice.</p> Alenka Di Battista Copyright (c) 2019 ZRC-SAZU https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://ojs.zrc-sazu.si/izvestje/article/view/8726 tor, 01 jan 2019 00:00:00 +0100 Lehrmanovi Argonavti, želja po izvirnosti za vsako ceno https://ojs.zrc-sazu.si/izvestje/article/view/8727 <p>Avtorica v prispevku raziskuje nastanek in razvoj hotelsko-gostinskega ter turistično-rekreacijskega centra Argonavti arhitekta Nika Lehrmana, konceptualno zasnovo megalitskega parka s Solarno skulpturo skupine OHO, ter povzema idejo o razvoju turizma, ki naj bi se realizirala prav preko Argonavtov.</p> Klavdija Figelj Copyright (c) 2019 ZRC-SAZU https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://ojs.zrc-sazu.si/izvestje/article/view/8727 tor, 01 jan 2019 00:00:00 +0100 Pregled povojnega razvoja turistične infrastrukture na Lokvah https://ojs.zrc-sazu.si/izvestje/article/view/8728 <p>Prispevek kronološko predstavi povojne investicije v turistično infrastrukturo destinacije Lokve v Trnovskem gozdu, ki je v veliki meri temeljila na političnih odločitvah vsakokratnih oblasti.</p> Petra Kolenc Copyright (c) 2019 ZRC-SAZU https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://ojs.zrc-sazu.si/izvestje/article/view/8728 tor, 01 jan 2019 00:00:00 +0100 Ob dvajseti obletnici razglasitve ognjišča v Lukčevi hiši na Kambreškem za kulturni spomenik: beležka k dediščinskemu turizmu https://ojs.zrc-sazu.si/izvestje/article/view/8729 <p>V prispevku je opisana kuhinja v Lukčevi hiši na Kambreškem, ki je bila leta 1999 razglašena za etnološki spomenik lokalnega pomena, in tvorna vloga Jožice Strgar pri dediščinskem ovrednotenju ognjišča, hiše in vasi.</p> Špela Ledinek Lozej Copyright (c) 2019 ZRC-SAZU https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://ojs.zrc-sazu.si/izvestje/article/view/8729 tor, 01 jan 2019 00:00:00 +0100 Predstavitev turističnega kulinaričnega paketa Kras/Carso Food Tour: Unikatno popotovanje v doživeto okušanje pristnega Krasa https://ojs.zrc-sazu.si/izvestje/article/view/8730 <p>Prispevek predstavlja vsebino turističnega kulinaričnega doživetja z naslovom Kras/Carso Food Tour: unikatno popotovanje v doživeto okušanje pristnega Krasa, ki ga je Društvo za razvoj kmetijstva in turizma Planta s Krasa javnosti predstavilo maja 2019. Turistični paket je bil dokončno oblikovan v okviru mednarodnega projekta MEDFEST (Sredozemska kulinarična dediščinska izkušnja: kako ustvariti trajnostne turistične destinacije). Njegova zasnova temelji na novih trendih pri razvoju turizma v 21. stoletju in smernicah Slovenske turistične organizacije, ki turizem razvija po merilih 5-zvezdičnih doživetij (ang. Slovenia Unique Experiences), trajnosti in višje kakovosti. Prispevek pod drobnogled postavlja tudi pogoje za pridobitev znaka edinstvenih avtentičnih doživetij.</p> Jasna Fakin Bajec Copyright (c) 2019 ZRC-SAZU https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://ojs.zrc-sazu.si/izvestje/article/view/8730 tor, 01 jan 2019 00:00:00 +0100 Kostumiranje za turistične namene: (ne)ustvarjanje »briške noše« https://ojs.zrc-sazu.si/izvestje/article/view/8731 <p>Oblačenje oziroma preoblačenje za ustvarjanje avtentične podobe za turiste in obiskovalce neke destinacije ni nekaj novega in sega že vsaj v čas konca 18. stoletja. Z ustvarjanjem na preteklosti temelječe oblačilne podobe in z dediščinskim turizmom je vedno povezano tudi uprizarjanje, spreminjanje in strateška uporaba elementov kulturne dediščine. Pogosto je to »avtentično« predstavljanje za turiste pri domačinih spodbudilo večje zavedanje lastne identitete, identifi kacijo s uporabljenimi elementi kulturne dediščine in s tem povezano zavedanje o njej. Tudi v Brdih so se s praznikom češenj začeli ustvarjati kostumi, temelječi na preteklih oblačilnih praksah z namenom ustvarjanja bolj pristne, avtentične podobe. V prispevku bo osvetljen razvoj in pojavne oblike teh kostumov ter procesi identifi kacije v povezavi z njimi.</p> Katarina Šrimpf Vendramin Copyright (c) 2019 ZRC-SAZU https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://ojs.zrc-sazu.si/izvestje/article/view/8731 tor, 01 jan 2019 00:00:00 +0100 O možnostih razvoja kulturnega turizma v Brdih https://ojs.zrc-sazu.si/izvestje/article/view/8732 <p>Prispevek na kratko predstavlja osebno razmišljanje avtoric prispevka o stanju na področju turizma v Brdih danes ter prinaša nekaj predlogov o njegovem nadaljnjem razvoju predvsem na področju kulturnega turizma, temelječega na pripovedovanju zgodb.</p> Danila Zuljan Kumar, Tanja Gomiršek Copyright (c) 2019 ZRC-SAZU https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://ojs.zrc-sazu.si/izvestje/article/view/8732 tor, 01 jan 2019 00:00:00 +0100 Poročilo o delu sodelavcev Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici od 1. 12. 2018 do 31. 12. 2019 https://ojs.zrc-sazu.si/izvestje/article/view/8733 <p>.</p> Uredništvo Copyright (c) 2019 ZRC-SAZU https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://ojs.zrc-sazu.si/izvestje/article/view/8733 tor, 01 jan 2019 00:00:00 +0100