Letn. 12, Št. 2 (2013)

Hacquetia

Kazalo

Daniel DÍTĚ, Pavol ELIÁŠ jun, Zuzana MELEČKOVÁ PDF
Artemisia santonicum subsp. patens na Slovaškem: žalostna zgodba o obligatnem halofitu na severnem robu razširjenosti

Emanuele DEL GUACCHIO PDF
Ageratina adenophora (Asteraceae) nova tujerodna vrsta v flori Italije in opazovanja o njenih okoljskih grožnjah

Richard Hrivnák, Jaroslav Košťál, Michal Slezák, Anna Petrášová, Melánia Feszterová PDF
Črnojelševja v zahodnem delu osrednje Slovaške – vrstna sestava in ekologija

Svetlana Aćić, Urban Šilc, Dmitar Lakušić, Snežana Vukojičić, Zora Dajić Stevanović PDF
Tipifikacija in popravki sintaksonov razreda Molinio-Arrhenatheretea Tx. 1937 v Srbiji

Tatjana Čelik PDF
Dopolnitve k atlasu dnevnih metuljev (Lepidoptera: Rhopalocera) Slovenije

Igor Dakskobler, Andrej Rozman, Andrej Seliškar PDF
Gozdne in grmiščne združbe z zeleno jelšo (Alnus viridis) v Sloveniji