Dopolnitve k atlasu dnevnih metuljev (Lepidoptera: Rhopalocera) Slovenije

Tatjana Čelik

Povzetek

Atlas dnevnih metuljev (Lepidoptera: Rhopalocera) Slovenije (Verovnik et al. 2012) obravnava 179 vrst, katerih prisotnost v Sloveniji je potrjena, in 24 vrst, za katere obstajajo le nepotrjene navedbe o najdbah na ozemlju Slovenije. Do konca leta 2011 je bilo za Atlas zbranih 212.936 podatkov, ki jih je prispevalo 167 avtorjev. Pri zbiranju podatkov za Atlas ni bila upoštevana Digitalna podatkovna zbirka dnevnih metuljev Biološkega inštituta Jovana Hadžija Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Zbirka obsega 30.630 podatkov o vrstah dnevnih metuljev najdenih na ozemlju Slovenije, pridobljenih večinoma pri raziskovalnih projektih Biološkega inštituta J. H. ZRC SAZU, ki so potekali od leta 1995 naprej. S primerjavo med podatki v Atlasu in v inštitutski podatkovni zbirki sem ugotovila, da je smiselno objaviti dopolnitve k obstoječemu Atlasu. Dopolnitve obsegajo 1529 podatkov za 140 vrst. Med njimi je 14 vrst za katere so opredeljena nova območja in meje razširjenosti v Sloveniji, in 71 vrst najdenih v območjih, ki so v Atlasu opredeljena kot “bele lise”. Dopolnitve vključujejo tudi nove informacije o nahajališčih 3 vrst z zelo omejeno razširjenostjo v Sloveniji in o pojavljanju 27 vrst na že znanih nahajališčih.

Ključne besede

dnevni metulji, razširjenost, Slovenija, Atlas.

Celotno besedilo:

PDF

Literatura

Čelik, T. 2011: Uvodnik. Svet ptic 17/3: 3.

Čelik, T. 2012: Munčev okarček Coenonympha tullia (Müller, 1764) (Lepidoptera: Nymphalidae) v Sloveniji ni izumrl. Acta entomologica slovenica 20: 45–58.

Čelik, T., Rebeušek, F., 1996: Atlas ogroženih vrst dnevnih metuljev Slovenije. Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija, Ljubljana, 100 pp.

Čelik, T., Verovnik, R., Rebeušek, F., Gomboc, S., Lasan, M., 2004: Strokovna izhodišča za vzpostavljanje omrežja NATURA 2000: Metulji (Lepidoptera). Končno poročilo. Biološki inštitut Jovana Hadžija ZRC SAZU, Ljubljana, 297 pp.

Čelik, T., Verovnik, R., Gomboc, S., Lasan, M., 2005: Natura 2000 v Sloveniji – Metulji (Lepidoptera). Založba ZRC, ZRC SAZU, Ljubljana, 288 pp.

Hoffmann, F., Klos, R., 1914: Die Schmetterlinge Steiermarks. Sonder-Abdruck aus den Mitteilungen des Naturwissenschaftlichen Vereins für Steiermark, Jahrgang 1913, Band 50: 184–323.

Perko, D., Kladnik, D., 1998: Nova regionalizacija Slovenije. V: Perko, D., Adamič, M.O. (ur.): Slovenija – pokrajine in ljudje. Založba Mladinska knjiga, Ljubljana, pp. 26–31.

Sijarić, R., 1991: Katalog naučne zbirke Lepidoptera (Insecta) donatora Bore Mihljevića iz Sarajeva. Glasnik Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine, Prirodne nauke, Nova serija 30: 169–360.

Van Swaay, C., Cuttelod, A., Collins, S., Maes, D., López Munguira, M., Šašić, M., Settele, J., Verovnik, R., Verstrael, T., Warren, M., Wiemers,

M., Wynhof, I., 2010: European Red List of Butterfies. Publications Office of the European Union, Luxembourg, 47 pp.

Verovnik, R., Rebeušek, F., Jež, M., 2012: Atlas dnevnih metuljev (Lepidoptera: Rhopalocera) Slovenije, Atlas of butterflies (Lepidoptera:

Rhopalocera) of Slovenia. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, 456 pp.
Avtorske pravice (c) 2019 Hacquetia

##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##

Hacquetia   http://www.degruyter.com/view/j/hacq   urban@zrc-sazu.si

Za nemoteno delovanje spletna stran uporablja piškotek za čas trajanja seje. Po končani seje se piškotek izbriše.