Letn. 13, Št. 1 (2014)

Hacquetia

Kazalo

Jürgen Dengler, Iva Apostolova, Romeo Di Pietro, Rosario G. Gavilán, Ioannis Tsiripidis PDF
Suha travišča južne Evrope: sintaksonomija, gospodarjenje in ohranjenje

Bruno Foggi, Lorenzo Lastrucci, Matilde Gennai, Daniele Viciani PDF
Travišča razreda Festuco-Brometea na podlagi iz peščenjaka in laporasto-glinastega peščenjaka v Toskani (severna osrednja Italija)

Eva Kabaš, Snežana Vukojičić, Antun Alegro, Boštjan Surina, Nevena Kuzmanović, Vedran Šegota, Dmitar Lakušić PDF
Numerična analiza travišč v katerih prevladuje Sesleria juncifolia agg. v Srbiji

Desislava Sopotlieva, Iva Apostolova PDF
Vegetacija suhih travišč na prehodu med dvema biogeografskima regijama

Chrisoula B. Pirini, Ioannis Tsiripidis, Erwin Bergmeier PDF
Stepi podobna traviška vegetacija na hribih okoli jezer Vegoritida in Petron v severno centralni Grčiji

Georgios Fotiadis, Michael Vrahnakis, Yannis Kazoglou, Ioannis Tsiripidis PDF
Suha travišča v Narodnem parku Prespa (SZ Grčija) z najjužnejšim pojavljanjem prednostnega habitatnega tipa “Panonske stepe na peščenih tleh” (koda 6260)

Nikolay Velev, Kiril Vassilev PDF
Načini gospodarjenja s polnaravnimi travišči različnih sintaksonov v zahodni Bolgariji

Christakis Evangelou, Maria Yiakoulaki, Vasilios Papanastasis PDF
Prostorsko-časovna analiza ovc in koz, ki se pasejo na različnih krmnih rastlinah v severni Grčiji

Olga Demina, Tatiana Bragina PDF
Osnova za varstvo biodiverzitete črnomorsko-kazahstanske stepe