Travišča razreda Festuco-Brometea na podlagi iz peščenjaka in laporasto-glinastega peščenjaka v Toskani (severna osrednja Italija)

Bruno Foggi, Lorenzo Lastrucci, Matilde Gennai, Daniele Viciani

Povzetek

Travišča v katerih prevladujeta vrsti Bromus erectus in/ali Brachypodium rupestre pokrivajo velike površine na podlagi iz peščenjaka in laporasto-glinastega peščenjaka (apnenec je izključen) na Apeninih in območju pred njimi med provincama Pistoia in Arezzo (Toskana, srednja Italija). Naša raziskava je bila osredotočena na 71 neobjavljenih in 45 objavljenih vegetacijskih popisov iz Toskane in sosednjih območij. Originalni popisi opisujejo asociacije Astragalo monspessulani-Brometum erecti, Centaureo bracteatae-Brometum erecti in Ononido masquillerii-Brometum erecti. Popise smo obdelali z multivariatno analizo s katero smo zaznali 9 skupin. Konsistenstnost skupin smo preverili s povprečjem NMDS proti Ellenberg/Pignatti indikatorskim vrednostim in CCA proti horotipom in rastnim oblikam. Diagnostične vrste posameznih skupin smo določili z navezanostjo vrst, ki temelji na φ koeficientu asociacije. Z analizo smo podatkovni niz razdelili na dva klastra; prvi (A) vključuje nekaj popisov termofilne cenoze z nižje nadmorske višine, ki jih opišemo kot prehod med submediteranskim aspektom razreda Festuco-Brometea in drugih mediteranskih zeliščnih in grmiščnih razredov; drugi klaster (B) pa vključuje večino podatkovnega niza in ga lahko členimo na pionirske, mezokserofilne (skupini B1 in B2a) in mezofilne združbe (skupina B2b). Popise klastrov B1 in B2a uvrščamo v asociacijo Coronillo minimae-Astragaletum monspessulanii in tri druge skupine: združba Plantago argentea-Carex caryophyllea, združba Tragopogon samaritani-Bromus erectus in Festuco trachyphyllae-Brometum erecti ass. nova. Mezofilna skupina (B2b) vključuje popise asociacij Centaureo bracteatae- Brometum erecti in Ononido masquillerii-Brometum erecti, skupaj z delno spremenjeno združbo. Zaradi majhnih razlik v florističnem, ekološkem in horološkem pogledu med temi traviščnimi tipi predlagamo, da jih obravnavamo kot tri subasociacije Centaureo bracteatae-Brometum erecti (typicum, ononidetosum masquillerii in linetosum cathartici). Opisali smo tudi nekaj negospodarjenih travišč na motenih rastiščih. Vse združbe lahko uvrstimo v podzvezo Polygalo mediterraneae- Bromenion erecti (podzveza Bromion), čeprav je opazna delitev med mezokserofilnim pionirskim in mezofilnim in bolj razvitim aspektom.

Ključne besede

Bromion erecti, Ellenbergove indikatorske vrednosti, travišča, multivariatna analiza, severni Apenini, fitosociologija, sintaksonomija.

Celotno besedilo:

PDF

Literatura

Angiolini, C., Riccucci, C. & De Dominicis, V. 2003: Grasslands of the order Brometalia erecti Br.-Bl. 1936 on Antiapennine calcareous massifs in central-southern Tuscany (central Italy). Lazaroa 24: 61−8.

Angiolini, C., Foggi, B., Viciani, D. & Gabellini, A. 2007: Acidophytic shrublands in the northwest of the Italian peninsula: Ecology, chorology and syntaxonomy. Plant Biosystems 141: 134−163.

Angiolini, C., Gabellini, A., Frignani, F., Giallonardo, T. & De dominicis, V. 2009: Contributo alla conoscenza della vegetazione della Riserva naturale provinciale “Monte Penna” (Grosseto, Toscana meridionale). Atti Società Toscana di Scienze Naturali, Memorie, Serie B, 115 (2008): 1−20

Arrigoni, P.V. 2003: Flora e vegetazione del Colle di Monsummano in Toscana. Parlatorea 6: 5−47.

Arrigoni, P.V. & Bartolini, L. 1997: Documenti per la carta della vegetazione della Calvana di Prato in Toscana. Parlatorea 2: 101−123.

Arrigoni, P.V., Foggi, B., Bechi, N. & Ricceri, C. 1997: Documenti per la carta della vegetazione del Monte Morello (Provincia di Firenze). Parlatorea 2: 73−100.

Arrigoni, P.V., Ricceri, C. & Mazzanti, A. 1983: La vegetazione serpentinicola del Monte Ferrato di Prato in Toscana. Arti graf. Prioreschi, Catena di Quarrata, Pistoia, 27 pp.

Arrigoni, P. V. 1983: Aspetti corologici della flora sarda. Lavori della Società Italiana di Biogeografia, n.s., 8: 81−109.

Arrigoni, P . V . 1996: A classification of plant growth form aplicable to the Floras and Vegetation types of Italy. Webbia 50(2): 193−203.

Barcella, M. & Assini, S. 2013: Montane grasslands in the northern Apennine: syntaxonomy, syncorology and synecology. Hacquetia (in press).

Becker, T., Schmiege, C., Bergmeier, E., Dengler, J. & Nowak, B. 2012: Nutrient-poor grasslands on siliceous soil in the lower Aar valley (Middle

Hesse, Germany) – Neglected vegetation types in the intersection range of four classes. Tuexenia 32: 281−318.

Biondi, E., Allegrezza, M., Guitian, J. & Taffetani, F. 1988: La vegetazione dei calanchi di Sasso Simone e Simoncello (Appennino toscomarchigiano). Braun-Blanquetia 2: 105−115.

Biondi, E., Allegrezza, M. & Zuccarello, V. 2005: Syntaxonomic revision of the Apennine grasslands belonging to Brometalia erecti, and an

analysis of their relationships with the xerophilous vegetation of Rosmarinetea officinalis (Italy). Phytocoenologia 35(1): 129−164.

Biondi, E., Ballelli, S., Allegrezza, M. & Zuccarello, V. 1995: La vegetazione dell’ordine Brometalia erecti Br.-Bl. 1936 nell’Appennino (Italia). Fitosociologia 30: 3−45.

Biondi, E., Ballelli, S. & Principi, D. 1985: Sur les pelouses seches des substrats marneux- arenaces de l’Apennin septentrional (Italie). Documents Phytosociologiques, N.S., 9: 351−357. Camerino.

Biondi, E., Ballelli, S., Allegrezza, M., Guitian, J. & Taffetani, F. 1986: Centaureo bracteatae-Brometum erecti ass. nova dei settori marnoso-arenacei dell’Appennino centrale. Documents Phytosociologiques, N.S., 10 (2): 117−126. Camerino.

Biondi, E. & Galdenzi, D. 2012: Phytosociological analysis of the grasslands of Montagna dei Fiori (central Italy) and syntaxonomic review

of the class Festuco-Brometea in the Apennine. Plant Sociology 49(1): 91−112.

Biondi, E. 2005: Vegetation and priority habitats. In: Blasi, C., Boitani, L., La Posta, S., Manes, F. & Marchetti, M., Biodiversity in Italy. Palombi ed. Roma, 202−219 pp.

Braun-Blanquet, J. 1932: Plant Sociology. Mac Graw Hill Book Company, New York.

Braun-Blanquet, J. 1964: Pflanzensoziologie. Springer, Wien

Carmignani, L. & Lazzarotto, A. (Coordinators) 2004: Carta Geologica della Toscana/Geological Map of Tuscany (Italy) 1 : 250000. Regione

Toscana, Direzione delle Politiche Territoriali e Ambientali-Servizio Geologico.

Casini, S. & De Dominicis, V. 1999: Memoria illustrativa per la carta della vegetazione del Chianti (scala 1:50.000). Studio fitosociologico. Parlatorea 3: 79−106.

Castelli, M. 1995: Brometi del versante padano dell’Appennino Ligure-Piemontese (Italia). Fitosociologia 30: 51−90.

Castelli, M., Biondi, E. & Ballelli, S. 2001: La vegetazione erbacea, arbustiva e preforestale del piano montano dell’Appennino Piemontese

(Valli Borbera e Curone – Italia). Fitosociologia 38(1): 125−151.

Chytrý, M., Tichý, L., Holt, J. & Botta-Dukát, Z. 2002: Determination of diagnostic species with statistical fidelity measures. Journal of Vegetation Science 13: 79−90.

Chytrý, M., Hoffmann, A. & Novák, J. 2007: Suché trávníky (Festuco-Brometea) [Dry grasslands (Festuco-Brometea)]. – In: Chytrý, M.

(ed.), Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic. 1. Grassland and heathland vegetation], 371–497 pp., Academia, Praha.

Chytrý, M. (ed.) 2007: Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic. 1. Grassland and

heathland vegetation], Academia, Praha, CZ.

Conti, F., Abbate, G., Alessandrini, A. & Blasi, C., 2005: An annotated Checklist of the Italian Vascular Flora. Min. Ambiente e Tutela Territ.,

Dip. Biol. Veg. Univ. “La Sapienza”. Palombi Ed., Roma.

Conti, F., Alessandrini, A., Bacchetta, G., Banfi, E., Barberis, G., Bartolucci, F., Bernardo, L., Bonacquisti, S., Bouvet, D., Bovio, M., Brusa, G., Del Guacchio, E., Foggi, B., Frattini, S., Galasso, G., Gallo, L., Gangale, C., Gottschlich, G., Grünanger, P., Gubellini, L., Iriti, G., Lucarini, D., Marchetti, D., Moraldo, B., Peruzzi, L., Poldini, L., Prosser, F., Raffaelli, M., Santangelo, A., Scassellati, E., Scortegagna, S., Selvi, F., Soldano, A., Tinti, D., Ubaldi, D., Uzunov, D. & Vidali, M. 2007: Integrazioni alla checklist della flora vascolare italiana. Natura Vicentina 10 (2006): 5−74.

De Dominicis, V., Angiolini, C. & Gabellini, A. 2010: Le serie di vegetazione della regione Toscana. In: Blasi, C. (ed.) La vegetazione d’Italia, 204−229 pp. Palombi and Partner s.r.l., Roma.

De Dominicis, V., Gabellini, A., Viciani, D., Morrocchi, D. & Gonnelli V. 2002: Contributo alla conoscenza vegetazionale della Riserva Naturale

del Sasso di Simone (Toscana orientale). Atti Società Toscana di Scienze Naturali, Memorie, Serie B 108 (2001): 7−26.

Dengler, J., Berg, C., Eisenberg, M., Isermann, M., Jansen, F., Koska, I., Lobel, S., Manthey, M., Pazolt, J., Spangenberg, A., Timmermann, T. & Wollert, H. 2003: New descriptions and typifications of syntaxa within the

project ‘Plant communities of Mecklenburg-Vorpommern and their vulnerability’. Part I – Feddes Repertorium 114: 587−631.

Dengler, J., Berg, C. & Jansen, F. 2005: New ideas for modern phytosociological monographs. Annali di Botanica Roma, N. S. 5: 193−210.

Dengler, J., Chytrý, M. & Ewald, J. 2008: Phytosociology. In: Jørgensen, S. E. & Fath, B. D. (eds.): Encyclopedia of ecology. Elsevier, Oxford,

−2779 pp.

Dengler, J., Rūsiņa, S., Boch, S., Bruun, H. H., Diekmann, M., Dierßen, K., Dolnik, C., Dupré, C., Golub, V. B., Grytnes, J.-A., Helm, A., Ingerpuu, N., Löbel, S., Pärtel, M., Rašomavičius, V., Tyler, G., Znamenskiy, S. R., & Zobel, M. 2006: Working group on dry grasslands

in the Nordic and Baltic region–Outline of the project and first results for the class Festuco-Brometea. Annali di Botanica Roma, N.S., 6: 1–28.

Dengler, J. 2004: Klasse: Festuco-Brometea Br.-Bl. & Tx. ex Klika & Hadač 1944 – Basiphile Magerrasen und Steppen im Bereich der submeridionalen und temperaten Zone – In: Berg, C., Dengler, J., Abdank, A. & Isermann, M. (eds.): Die Pflanzengesellschaften Mecklenburg-Vorpommerns und ihre Gefahrdung – Textband. Weissdorn, Jena, 327−335 pp.

Di Pietro, R. 2011: New dry grassland associations from the Ausoni-Aurunci mountains (Central Italy) – Syntaxonomical updating and discussion on higher rank syntax. Hacquetia 10(2): 183−231.

Ellenberg, H., Weber, H.E., Düll, R., Wirth, V. & Werner, W. 2001: Zeigerwerte von Pflanzen in Mitteleuropa. Scripta Geobotanica 18, 3. 262 pp.

Foggi, B. & Venturi, E. 2009: Gli habitat meritevoli di conservazione della provincia di Prato. In: Fancelli, E., (a cura di) 2009, Biodiversità in Provincia di Prato. Vol. 4: Habitat. Editrice Le Balze & Effigi Edizioni, 227 pp.

Géhu, J.M. 1988: L’analyse symphytosociologique et géosymphytosociologique de l’éspace. Théorie et métodologie. Colloques Phytosociologiques 17: 11−46.

Gennai, M. 2011: Il paesaggio vegetale della provincia di Pistoia. Tesi di Dottorato in Biosistematica ed Ecologia vegetale, Scuola di Dottorato “Ubaldo Montelatici”, XXIV ciclo, Università degli Studi di Firenze.

Hammer, Ø., Harper, D.A.T. & Ryan, P.D. 2001: PAST Paleontological Satistics Software Package for Education and Data Analysis http://palaeo_electronica.org.

Korneck, D. 1974: Xerothermvegetation von Rheinland- Pfalz und Nachbargebieten. Schriftenreihe für Vegetationskunde 7: 1−196.

Lastrucci, L., Foggi, B., Raffaelli, M., Benesperi, R., Gonnelli, V., Zinetti, F., Principi, G. & Cavazzoni, D. 2009: Contributo alla conoscenza naturalistica dell’Area Naturale Protetta di Interesse Locale (ANPIL) “Serpentine di Pieve S. Stefano (Arezzo, Toscana). Bollettino del

Museo Regio di Scienze Naturali Torino 27(1): 101−151.

Mucina, L. & Kolbek, J. 1993: Festuco-Brometea – In: Mucina, L., Grabherr, G. & Ellmauer, T. (eds.). Die Pflanzengesellschaften Osterreichs – Teil I: Anthropogene Vegetation. Fischer, Jena, 420−492 pp.

Mucina, L., Dengler, J., Bergmeier, E., Čarni, A., Dimopoulos, P., Jahn R., & Matevski, V. 2009: New and validated high-rank syntax from Europe.

Lazaroa 30: 267−276.

Oberdorfer, E. 1978: Süddeutsche Pflanzengesellschaften – Teil II. G. Fischer Verlag. – Stuttgart, New York. 355 pp.

Oberdorfer, E. & Hofmann, A. 1967: Beitrag zur Kenntnis der Vegetation des Nordapennin. Beitr. Naturk. Forsch. Südwestdeutschl. 26(1): 83−139.

Pignatti, S. 2005: Valori di bioindicazione delle piante vascolari della Flora d’Italia. (Bioindicator values of vascular plants of the Flora of Italy). Braun-Blanquetia 39: 3–95.

Podani J. 2002: SYNTAX V. Scientia Publishing, Budapest.

Rivas-Martínez, S., Díaz, T. E., Fernández–Gonzalez, F., Izco, J., Loidi, J., Lousã, M. & Penas, Á. 2002: Vascular plant communities of Spain and Portugal. Addenda to the Syntaxonomical checklist of 2001. Itinera Geobotanica 15 (1–2): 5–922.

Rivas-Martínez, S., Díaz, T.E., Prieto, J.A., Loidi, J. & Penas, A. 1991: Festuco hystricis-Ononidetea striatae y Rsomarinetea officinalis, clases de vegetación indipendientes. Itinera Geobotanica 5: 505−516.

Royer, J.M. 1991: Synthèse eurosibérienne, phytosociologique et phytogeographique des Festuco-Brometea. Dissertationes Botanicae 178: 1−296.

Takhtajan, A. 1986: Floristic Regions of the World. Transl. by T.J. Crovello and ed. by A. Cronquist. University of California Press, ISBN,

, Berkeley.

Terzi, M. 2011: Nomenclatural revision of the order Scorzonero-Chrysopogonetalia. Folia Geobotanica 46: 411−444.

Tichý L., 2002: JUICE, software for vegetation classification. Journal Vegetation of Sciences, 13: 451−453. (www.sci.muni.cz/botany/juice)

Viciani, D. & Gabellini, A. 2006: La vegetazione dell’Alpe di Catenaia (Arezzo, Toscana) ed i suoi aspetti di interesse botanico-conservazionistico. Webbia 61(1): 167−191.

Viciani, D. & Gabellini, A. 2013: Contributo alla conoscenza della vegetazione della Foresta Regionale “Monte Arsenti – Poggi di Prata”

(Toscana centro-meridionale). Informatore Botanico Italiano 45 (1) (in press).

Viciani, D., Foggi, B., Gabellini, A. & Rocchini, D. 2002a: Contributo alla conoscenza delle praterie su substrati ultramafici dell’Alta Valtiberina

(Toscana orientale, Italia). Fitosociologia 39 (1): 127−134.

Viciani, D., Gabellini, A., Gonnelli, V. & De Dominicis, V. 2002b: La vegetazione della Riserva Naturale Alpe della Luna (Arezzo, Toscana)

ed i suoi aspetti di interesse botanico-conservazionistico. Webbia 57 (1): 153−170.

Viciani, D., Gabellini, A., Gonnelli, V. & De Dominicis, V. 2004: La vegetazione della Riserva Naturale Alta Valle del Tevere-Monte Nero

(Arezzo, Toscana) ed i suoi aspetti di interesse botanico-conservazionistico. Atti Società Toscana di Scienze Naturali, Memorie, Serie B, 109 (2002): 11−25.

Weber, H.E., Moravec, J. & Theurillat, J.-P. 2000: International Code of Phytosociological Nomenclature. Journal of Vegetation Science 11: 739−768.

Zanotti, A.L., Ubaldi, D. & Puppi, G. 1995: Ricerche sulla vegetazione dei prati aridi e semiaridi nel Bolognese e in Romagna. Archivio Geobotanico

: 91−100.

Zanotti, A.L., Ubaldi, D., Puppi, G. & Sirotti, M. 1998: Osservazioni fitosociologiche sulle praterie montane dell’area del Monte Nero (Appennino Ligure-Emiliano). Archivio Geobotanico 4 (2): 181−192).
Avtorske pravice (c) 2019 Hacquetia

##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##

Hacquetia   http://www.degruyter.com/view/j/hacq   urban@zrc-sazu.si

Za nemoteno delovanje spletna stran uporablja piškotek za čas trajanja seje. Po končani seje se piškotek izbriše.