Letn. 37, Št. 3 (2016)

Aristotelova Druga analitika: analiza in dediščina; Neodpravljivost krize

Celotna številka

Poglej ali prenesi številko PDF ()

Kazalo

Aristotelova Druga analitika: analiza in dediščina

Petter Sandstad PDF (English)
Formalni vzrok v Drugi analitiki

Matteo Cosci PDF (English)
V katerem pomenu je mišljenje »resničnejše« kot znanstveno vedenje? Težavna primerjava v Aristotelovi An. Post. II 19

Ingrid Kodelja PDF
Grossetestovo razumevanje »eksperimenta« v Komentarju aristotelove Druge analitike

Matjaž Vesel PDF
Aristotelova Druga analitika in Galileo Galilei: »nujni dokazi«, »dokazovalni regres« in Luna kot druga Zemlja

Neodpravljivost krize

Peter Klepec PDF
Perverzija krize

Boštjan Nedoh PDF
Kriza in izredno stanje

Tadej Troha PDF
Inercija krize