Letn. 7 Št. 1-2 (1986): Vestnik Inštituta za marksistične študije ZRC SAZU

Objavljeno: 2016-01-10

Celotna številka

Zgodovina marksizma — Karl Korsch (1886—1986)

Marx/Engels, Temeljna izdaja (METI)