Vol. 6 No. 1 (1985): Vestnik Inštituta za marksistične študije ZRC SAZU