Kant in vprašanje realizma

Rado Riha

Povzetek

Kantova transcendentalna filozofija je zaradi svojega obrata k subjektivni konstituciji dejanskosti danes pogosto predstavljena kot tako rekoč paradigmatski primer korelacije subjekta in objekta in je kot takšna izpostavljena očitku, da ni zmožna misliti nekonstruiranega sveta brez ljudi, da torej odvrača mišljenje od slehernega realizma. V nasprotju s tem razumevanjem Kanta prispevek razvija in utemeljuje stališče, da nam ravno Kantova filozofija, pod pogojem, da jo razumemo in prikažemo v njeni sistematični naravnanosti, tako, kot se ta naravnanost naposled manifestira v pojmu estetske reflektirajoče razsodne moči v tretji Kritiki, omogoča, da zastopamo in razvijemo v filozofiji stališče realizma.

Ključne besede

transcendentalna filozofija, estetska reflekirajoča sodba, subjekt, objekt, konstitucija realnosti

Celotno besedilo:

PDF (Deutsch)


Avtorske pravice (c) 2019 Filozofski vestnik

##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##