"Eno izmed najbolj sublimnih vprašanj v filozofiji"

Miran Božovič

Povzetek

Članek obravnava Humovi teoriji vzročnosti in zla. Ontološki status nujnosti in zla po Humu ustreza ontološkemu statusu tako imenovanih sekundarnih lastnosti, se pravi zvokov, barv itn., ki niso lastnosti v samih objektih, ampak percepcije v duhu. Kot se nujnost ne nahaja v predmetih, o katerih preudarjamo, pač pa v našem duhu, ki preudarja o njih, tako tudi zla (oziroma vrline) ni v dejanjih ali osebah, ki jih opazujemo, pač pa se nahaja v nas, ki ta dejanja oziroma osebe opazujemo.

Celotno besedilo:

PDF


Avtorske pravice (c) 2019 Filozofski vestnik

##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##