SUBLIMNO IN AURA

Aleš Erjavec

Povzetek

Avtor obravnava koncept sublimnega kot ga uporabi J. F. Lyotard na osnovi Kantove in Burkove uporabe termina. Lyotardu služi koncept za karakterizacijo avantgardne umetnosti po drugi vojni, ki po njegovem mnenju najbolje karakterizira moderno (in modernistično) umetnost. V drugem delu članka obravnava avtor koncept aure pri W. Benjaminu ter išče stične točke med konceptom aure in sublimnega. Tako sublimno kot aura zadevatanaš odnos do objekta, ki seveda ni v prvi vrsti umetniško delo. V zadnjem delu aplicira avtor oba koncepta na postmodernistično umetnost ter ugotavlja, da se je takšnih delih odnos aure in sublimnega pokazal v novi luči, saj je subjektivnost, ki je bila v preteklosti hipostazirana tako na strani avtorja (umetnika) kot publike, sedaj omejena na publiko. To transformacijo dobro ilustrira Foucaltova nadomestitev pojma dokumenta z monumentom.

Celotno besedilo:

PDF


Avtorske pravice (c) 2019 Filozofski vestnik

##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##