Cogito ergo es

  • Alenka Zupančič

Povzetek

Avtorica razvija problematiko cogita, in sicer predvsem v razmerju do oblike, ki jo je ta problematika dobila v nemški klasični filozofiji, torej v Kantovi »transcendentalni enotnosti apercepcije« ter v Heglovem »samozavedanju«. Pri tem navezuje svojo interpretacijo na Lacanov seminar Logika fantazme. Osnovni motiv teksta je razlikovanje med samozavedanjem in samorazvidnostjo. V tem kontekstu avtorica pokaže, kako je prav neka neprosojnost jaza samemu sebi osnova samozavedanja. Na to potem naveže interpretacijo razlikovanja med »normalnim subjektom« in »subjektom nezavednega«.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2016-01-20
Kako citirati
ZupančičA. (2016). Cogito ergo es. Filozofski Vestnik, 13(1). Pridobljeno od https://ojs.zrc-sazu.si/filozofski-vestnik/article/view/3818
Rubrike
Logika refleksije - logika argumentacije - transcendentalna logika