Nekaj pripomb k razmerju teorija-praksa pri Kantu

  • Rado Riha

Povzetek

Članek razvije najprej dvojno funkcijo, ki jo ima razsodna moč v okviru Kantove filozofije, da namreč na eni strani omogoča prehod v načinu mišljenja v skladu z načeli narave k načinu mišljenja v skladu z načeli svobode, in da na drugi strani vzpostavlja specifično enotnost med teorijo in prakso. V nadaljevanju analizira nekatere implikacije, ki izhajajo iz opredelitve tretje Kritike kot točke, kjer se dovrši transcendentalna teorija čutnosti.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2016-01-20
Kako citirati
RihaR. (2016). Nekaj pripomb k razmerju teorija-praksa pri Kantu. Filozofski Vestnik, 13(1). Pridobljeno od https://ojs.zrc-sazu.si/filozofski-vestnik/article/view/3817
Rubrike
Logika refleksije - logika argumentacije - transcendentalna logika