Nujnost regicida

Darko Štrajn

Povzetek

Saint-Just je utemeljil eksekucijo kralja tako, da jo je pravzaprav prikazal kot konstitutivni akt republike. Zmaga njegovega stališča v Konventu je bila možna na podlagi obavnavanja kraljeve krivde kot človeka, ne pa kot krive državljana Kralj je potemtakem izgubil glavo na podlagi univerzalnega zakona, ki od zunaj determinira univerzum meščanske zakonitosti. Tako se je na kraljevi osebi udejanjila razlika med človekom in državljanom Usmrtitev kralja je francoski revoluciji oskrbela pomen "do konca izvedene revolucije" in pomen prelomnega družbenega prevrata, ki je vzpostavil model revolucije tudi za kasnejše proletarske prevrate. Hkrati je dejanje usmrtitve kralja v francoski revoluciji odprlo možnost kompromisa med monarhijo in republiko v formi meščanskih monarhij. Na primeru najnovejše knjige Toma Nairna The Enchanted Glass, ki obravnava sedanjo angleško monarhijo, so nakazani aktualni obrati pozicije monarhične družine v državni strukturi, ki je nadeterminirana s francoskim prevratom in dejanjem regicida.

Celotno besedilo:

PDF


Avtorske pravice (c) 2019 Filozofski vestnik

##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##