Filozofija kulture in teorija baroka

Anthony Cascardi

Povzetek

Esej se ukvarja z izzivi, ki jih zastavlja definicija baroka kot modela za razmišljanje o načinih, na katere lahko problemi v estetski zgodovini oblikujejo filozofijo kulture. Poskusi, da bi barok definirali kot obdobje znotraj umetnostne zgodovine, so vodili v osupljivo stopnjo zmede. Iskanje združevalnih stilističnih označevalcev sredi te zmešnjave je kritike vodilo k iskanju globokih struktur, medtem ko zgodovinske analize globokih struktur ne morejo podkrepiti njihovih povezav s stilom ali formo. Izhajajoč iz baroka kot modela to besedilo na primerih iz vizualnih umetnosti in arhitekture opozarja na načine, na katere teorije kulture z globoko strukturo omahujejo, ko predpostavljajo, da so razlike med površino in globino ostrejše, kot v resnici so. Deloma sledeč Deleuzovemu pojmu gube besedilo predlaga, da na kulturo gledamo, kot dajo vodijo sile, ki se materializirajo v površinah, ki so same del vsakršne »globoke strukture«.

Ključne besede

estetika; filozofija kulture; barok; globoka struktura

Celotno besedilo:

PDF (English)


Avtorske pravice (c) 2019 Filozofski vestnik

##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##