Filozofski vestnik

Filozofski vestnik (ISSN 0353-4510) je glasilo Filozofskega inštituta Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Filozofski vestnik je znanstveni časopis za filozofijo z interdisciplinarno in mednarodno usmeritvijo in je forum za diskusijo o širokem spektru vprašanj s področja sodobne filozofije, etike, estetike, politične, pravne filozofije, filozofije jezika, filozofije zgodovine in zgodovine politične misli, epistemologije in filozofije znanosti, zgodovine filozofije in teoretske psihoanalize. Odprt je za različne filozofske usmeritve, stile in šole ter spodbuja teoretski dialog med njimi.

Letn. 37, Št. 3 (2016): Aristotelova Druga analitika: analiza in dediščina; Neodpravljivost krize

Celotna številka

Poglej ali prenesi številko PDF ()

Kazalo

Aristotelova Druga analitika: analiza in dediščina

Petter Sandstad PDF (English)
Formalni vzrok v Drugi analitiki

Matteo Cosci PDF (English)
V katerem pomenu je mišljenje »resničnejše« kot znanstveno vedenje? Težavna primerjava v Aristotelovi An. Post. II 19

Ingrid Kodelja PDF
Grossetestovo razumevanje »eksperimenta« v Komentarju aristotelove Druge analitike

Matjaž Vesel PDF
Aristotelova Druga analitika in Galileo Galilei: »nujni dokazi«, »dokazovalni regres« in Luna kot druga Zemlja

Neodpravljivost krize

Peter Klepec PDF
Perverzija krize

Boštjan Nedoh PDF
Kriza in izredno stanje

Tadej Troha PDF
Inercija krize