Filozofski vestnik

Filozofski vestnik (ISSN 0353-4510) je glasilo Filozofskega inštituta Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Filozofski vestnik je znanstveni časopis za filozofijo z interdisciplinarno in mednarodno usmeritvijo in je forum za diskusijo o širokem spektru vprašanj s področja sodobne filozofije, etike, estetike, politične, pravne filozofije, filozofije jezika, filozofije zgodovine in zgodovine politične misli, epistemologije in filozofije znanosti, zgodovine filozofije in teoretske psihoanalize. Odprt je za različne filozofske usmeritve, stile in šole ter spodbuja teoretski dialog med njimi.

Letn. 38, Št. 3 (2017): Utopias and Alternatives 2: Utopia and Imaginary

Celotna številka

Poglej ali prenesi številko PDF (English)

Kazalo

Jelica Šumič Riha PDF (English)
Uvodnik: Imaginarno in njegov utopijski potencial

II. Utopija in imaginarno

Jean-Jacques Lecercle PDF (Français)
Utopija in govorica

Claire Sibony PDF (Français)
Virginia Woolf. Strategija grozdne jagode ali utopija prosojnega telesa

Rok Benčin PDF (English)
»Sans cause«: afekt in resnica pri Marcelu Proustu

Christoph Sökler PDF (English)
»Razbeliti realno« – O zmožnosti glasbe za nemogočo golost

Helmut Draxler PDF (English)
Travmatični ali utopični Drugi? Pogoji emancipacije: fantazija, realnost in depresija

Rado Riha PDF (English)
Kaj je objekt drugačnega mišljenja?

Dominik Finkelde PDF (Deutsch)
Anamorfoza in subjektivnost – O difrakcijskih zakonih zavesti in realnosti

Christopher Dell PDF (English)
K improvizaciji prostora

Petra Čeferin PDF (English)
Arhitektura: konstruiranje konkretnih utopij

Barbara Predan PDF (English)
Oblikovanje za življenje: prizadevanje za utopijo?

  PDF (English)
Podatki o avtorjih