Filozofski vestnik

Filozofski vestnik (ISSN 0353-4510) je glasilo Filozofskega inštituta Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Filozofski vestnik je znanstveni časopis za filozofijo z interdisciplinarno in mednarodno usmeritvijo in je forum za diskusijo o širokem spektru vprašanj s področja sodobne filozofije, etike, estetike, politične, pravne filozofije, filozofije jezika, filozofije zgodovine in zgodovine politične misli, epistemologije in filozofije znanosti, zgodovine filozofije in teoretske psihoanalize. Odprt je za različne filozofske usmeritve, stile in šole ter spodbuja teoretski dialog med njimi.

Letn. 39, Št. 2 (2018): Fail Better: Politics and the Arts of Tragedy

Celotna številka

Poglej ali prenesi številko PDF (English)

Kazalo

Jason Barker PDF (English)
Uvodnik: Predstavitev dna pekla

Politika, umetnost, tragedija

Alberto Toscano PDF (English)
Državljanska vojna podob. Politične tragedije, politične ikonografije

Justin Clemens PDF (English)
O avatarjih in apoteozah. Blake Davida Fallona

Jason Barker PDF (English)
Najprej kot farsa, nato kot tragedija: Louis Rossel in državljanska vojna v Franciji

Gilles Grelet PDF (Français)
Prolegomena za Bretanjo. Antipolitika osamljenega navigatorja

Darish M. Doust PDF (English)
Tragične napake in politike krivde

Ana Stankovic PDF (English)
Računalniški šah in obratna odisejada Marx Returns

Demokracija in sodobnost v Koreji

Ho Duk Hwang PDF (English)
Azijski produkcijski način kot metoda: Diskurz demokracije in modernosti v Koreji

Alex Taek-Gwang Lee PDF (English)
Severna Koreja in uganka preživetja

Greg Sharzer PDF (English)
Akceleracionizem in meje tehnološkega determinizma

 
O avtorjih