Filozofski vestnik

Filozofski vestnik (ISSN 0353-4510) je glasilo Filozofskega inštituta Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Filozofski vestnik je znanstveni časopis za filozofijo z interdisciplinarno in mednarodno usmeritvijo in je forum za diskusijo o širokem spektru vprašanj s področja sodobne filozofije, etike, estetike, politične, pravne filozofije, filozofije jezika, filozofije zgodovine in zgodovine politične misli, epistemologije in filozofije znanosti, zgodovine filozofije in teoretske psihoanalize. Odprt je za različne filozofske usmeritve, stile in šole ter spodbuja teoretski dialog med njimi.

Letn. 38, Št. 1 (2017): Ancient Philosophy; Utopias; Marx and the Critique of Political Economy

Celotna številka

Poglej ali prenesi številko PDF ()

Kazalo

Antična filozofija

Lale Levin Basut PDF (English)
Menonov »paradoks«: analiza erističnega argumenta

Boris Vezjak PDF
Aristotel proti Platonu: variacije dokaza tretjega človeka in samopripis idej

Pavel Gregorić PDF (English)
Aleksander iz Afrodizijade o skupnem čutu

Utopije

Ernest Ženko PDF (English)
Kartiranje tistega, česar ni mogoče kartirati: dihotomije utopianizma

Aleš Erjavec PDF (English)
Avantgarde, utopije in oblačila

Tyrus Miller PDF (English)
Ekspresionistična utopija: Bruno Taut, steklena arhitektura in razgradnja mest

Marx in kritika politične ekonomije

Jason Barker PDF (English)
Shizoanalitične kartografije: zemljevidi in modeli kapitalizma

Rado Riha PDF
Badiou, Marx in analiza vrednostne forme

Sašo Furlan PDF
Rekonstrukcija Marxove teorije vrednosti: Alternativna izpeljava pojma abstraktnega dela

Martin Hergouth PDF
O etiki kapitalizma