Filozofski vestnik

Filozofski vestnik (ISSN 0353-4510) je glasilo Filozofskega inštituta Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Filozofski vestnik je znanstveni časopis za filozofijo z interdisciplinarno in mednarodno usmeritvijo in je forum za diskusijo o širokem spektru vprašanj s področja sodobne filozofije, etike, estetike, politične, pravne filozofije, filozofije jezika, filozofije zgodovine in zgodovine politične misli, epistemologije in filozofije znanosti, zgodovine filozofije in teoretske psihoanalize. Odprt je za različne filozofske usmeritve, stile in šole ter spodbuja teoretski dialog med njimi.

Letn. 39, Št. 3 (2018): Politike telesa; Filozofija <> psihoanaliza; Bie-moderna

Celotna številka

Poglej ali prenesi številko PDF (English)

Kazalo

Politike telesa

Monique David-Ménard PDF (Français)
Kako postanemo državljani oziroma ali sploh to postanemo?

Patricia Gherovici PDF (English)
Klinika klinamena: materialnost simptoma

Frances L. Restuccia PDF (English)
Veličastno telo: agambenovska ne-nerazodevajoča se golota v umetnosti

Jelica Šumič Riha PDF (English)
Sadovska politika ali tiranija užitka

Filozofija <> psihoanaliza

Jan Völker PDF (English)
Spekulativna figura psihe: Freud – Derrida

Clàudio Oliveira PDF (Français)
Čista govorica in jejezik: srečanja med Benjaminom in Lacanom

Rado Riha PDF (Deutsch)
Kant in vprašanje realizma

Bie-moderna

Wang Jianjiang PDF (English)
Ali je Kitajska sposobna prehiteti svet v filozofiji in estetiki? Odziv na komentarje Aleša Erjavca, Ernesta Ženka in Roka Benčina o teorijah zhuyi in Bie-moderni

Guo Yaxiong PDF (English)
Preseči razlikovanje med »govorico in glasom«: ponovno premisliti izgradnjo kitajske filozofije v dobi bie-modernosti (dvomeče modernosti)

Rok Benčin PDF (English)
Moderne časovnosti v Mirnem življenju Jie Zhangkeja

Helena Motoh PDF (English)
Med vprašanji (wenti) in –izmi (zhuyi), sto let kasneje