Cover Image

Evaluation of the risk associated with karstic processes in Miocene gypsum in south-eastern Madrid (Spain)

Félix Escolano, Alberto Mazariegos de la Serna, José María del Campo Yagüe

DOI: https://doi.org/10.3986/ac.v44i2.700

Abstract

Relief formations characteristic of karstification processes affecting the Miocene gypsum formations existing in south-eastern Madrid have been discovered in that area of the city. These relief formations can pose significant risks to future urban development plans.
The purpose of this article is to present an integrated model created from a geomorphological analysis of south-eastern Madrid through aerial photographs, geophysical inspections (microgravimetry) and geotechnical studies (in situ drilling and testing), in order to identify and measure the morphologies associated with karstic processes whose locations, dimensions and geotechnical characteristics are prone to causing damages that could pose a potential risk. The risk analysis is based on a study of the risk factors, focusing on vulnerability and the measurement of structural mitigation measures capable of preventing the damages that could be caused by the interaction between structural foundations and the morphological consequences of karstic processes on the soil.

Ocena tveganj povezanih z zakrasevanjem miocenske sadre v jugovzhodnem Madridu (Španija)

V jugovzhodnem Madridu je veliko reliefnih oblik, ki kažejo na zakrasevanje miocenske sadre. To predstavlja tveganje, ki ga moramo upoštevati pri urbanističnem načrtovanju. V članku predstavljamo celovit pristop, ki temelji na geomorfoloških analizah aeroposnetkov, mikrogravimetričnih in geotehničnih raziskavah, s katerim smo zaznali in izmerili morfološke značilnosti, ki so povezane z aktivnim zakrasevanjem sadre. Analiza tveganj temelji na študiji dejavnikov tveganja in se osredotoča na ranljivost in oceno uspešnosti strukturnih ukrepov za blažitev vpliva zakrasevanja v prsti na strukturne temelje.

Full Text:

PDF

DOI: https://doi.org/10.3986/ac.v44i2.700

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2019 Acta Carsologica

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.