Detection of Divaška Jama corridors behind (to the SW) Trhlovca cave using low frequency high power ground penetrating radar

Authors

  • Pavel Kalenda CoalExp
  • Rudolf Tengler Ing. Rudolf Tengler - RTG
  • Stanka Šebela ZRC SAZU
  • Matej Blatnik ZRC SAZU
  • Andrej Gosar University of Ljubljana; Slovenian Environmental Agency

DOI:

https://doi.org/10.3986/ac.v47i2-3.5187

Keywords:

ground penetrating radar, caves, karst, Divaška Jama, Trhlovca, Slovenia

Abstract

Ground penetrating radar (GPR) named “Roteg” was used to detect known and unknown passages of Divaška Jama and Trhlovca caves in SW Slovenia. “Roteg’s” main characteristics are an extraordinary high power output (20 MW) and high voltage on antennas (up to 20 kV), which allows penetration more than ten times deeper than common GPRs. During the measurement we used 3-m long antennas (50 MHz) with a central frequency of 50 MHz and we clearly detected the reflections from the depth of 200 m after data processing. During field survey 22 profiles were completed with a total length of 4487.97 m. Pretnerjeva and Žibernova Dvorana chambers in Divaška Jama were well visible on radarograms. New big cavities, which were detected below profiles P18, P21 and P22, are almost all at the same level of 350 – 400 m a.s.l. There is another group of cavities at a level of 420 – 450 m a.s.l., which corresponds to Trhlovca. Both cave groups are separated by the gap which extends in the vertical direction, and probably presents a tectonic zone, which is as well visible on the radarograms. By the use of “Roteg” at the karst surface we were able to detect known caves, new - unknown caves and tectonic zones up to 200 m below the surface.
Key words: ground penetrating radar, caves, karst, Divaška Jama, Trhlovca, Slovenia.

Določitev rovov Divaške jame v JZ smeri za Trhlovco z uporabo zelo močnega nizkofrekvenčnega georadarja
Nizkofrekvenčni georadar (GPR), imenovan »Roteg«, smo uporabili pri zaznavi znanih in neznanih rovov Divaške jame in Trhlovce v JZ Sloveniji. »Rotegove« glavne značilnosti so izjemna moč (20 MW) in visoka napetost do 20 kV na antenah, kar omogoča penetracijo, ki je več kot desetkrat globlja, kot jo dosežejo običajni georadarji. Med meritvami smo uporabili 3 m dolgi anteni (50 MHz) s središčno frekvenco 50 MHz. Tako smo po obdelavi podatkov jasno zaznali odboje iz globine 200 m. Med terenskimi meritvami smo izmerili 22 profilov s skupno dolžino 4490 m. Pretnerjeva in Žibernova dvorana v Divaški jami sta bili dobro vidni na georadarskih profilih. Nove velike jame, ki smo jih zaznali pod profili P18, P21 in P22, so skoraj vse na istem nivoju, 350–400 m nad morjem. Druga skupina jam na nadmorski višini 420–450 m ustreza Trhlovci. Obe skupini jam sta ločeni z vrzeljo v navpični smeri, ki je verjetno tektonska cona in je dobro vidna na georadarskih profilih. Z uporabo »Rotega« na kraškem površju smo določili znane jame, nove neznane jame in tektonske cone do globine 200 m pod površjem.
Ključne besede: georadar (GPR), jame, kras, Divaška jama, Trhlovca, Slovenija.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2018-09-20

How to Cite

Kalenda, P., Tengler, R., Šebela, S., Blatnik, M., & Gosar, A. (2018). Detection of Divaška Jama corridors behind (to the SW) Trhlovca cave using low frequency high power ground penetrating radar. Acta Carsologica, 47(2-3). https://doi.org/10.3986/ac.v47i2-3.5187

Issue

Section

Original papers