Karstification of the Aquifer Discovered During the Construction of the Expressway Between Klanec and Črni Kal, Classical Karst

Martin Knez, Tadej Slabe, Stanka Šebela

DOI: https://doi.org/10.3986/ac.v33i1.324

Abstract

Med Klancem in Črnim Kalom se je na 6,5 km trase avtoceste med zemeljskimi deli, kopanju usekov in predora odprlo 67 jam. Številčno so prevladovale stare jame, torej tiste, skozi katere se je nekoč pretakala voda. Dve tretjini teh jam je bilo zapolnjenih z naplavino. Raziskane jame so nam dopolnile znanje o razvoju tega dela krasa. Prek 500 m dolg jamski splet, katerega smo se trudili ohraniti v celoti, se odprl v predoru Kastelec v bližini Brezna na Škrklovici. Rovi tega spleta so pod cesto povezani z betonskimi cevmi, do katerih vodi jašek z roba cestišča.

Sixty-seven caves were opened during the earth removal and the excavation of the tunnel on the 6.5 km route section of the expressway between Klanec and Črni Kal. By their number, old caves predominated. Two – thirds of these caves were filled with deposits. The caves investigated contributed to our knowledge of the development of this part of the karst. The more than 450 m - long cave system of caves which we are trying to preserve was opened in the tunnel at Kastelec near the Škrklovica cave. Below the road, the passages of this system are connected with concrete pipes, leading from the roadside.

 

Full Text:

PDF

DOI: https://doi.org/10.3986/ac.v33i1.324

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2019 Acta Carsologica

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.