Valvasor – A Common Error about his Publications on Cerkniško jezero, Slovenia

Trevor R. Shaw

DOI: https://doi.org/10.3986/ac.v33i2.307

Abstract

Valvasor je svojo prvo, razmeroma preprosto razlago presihanja Cerkniškega jezera, objavljeno 1687, močno spremenil in zapletel v knjigi Die Ehre dess Hertzogthums Crain in članku v Acta Eruditorum, kar oboje je izšlo 1689. Sodobni avtorji, ki niso preverjali svojih virov, napačno navajajo, da gre za prevod članka iz 1687, namesto da bi opozorili na te velike spremembe in razlike v Valvasorjevih zamislih.


Valvasorʼs first relatively simple explanation for the flooding and draining of the Cerkniško jezero lake, published in 1687, was greatly modified and complicated by 1689 when it appeared both in his book Die Ehre dess Hertzogthums Crain and in a paper in Acta Eruditorum. Modern authors who have not verified their sources have wrongly described the latter as a translation of the 1687 paper instead of recognizing the great change in Valvasorʼs ideas that it contains.

Full Text:

PDF

DOI: https://doi.org/10.3986/ac.v33i2.307

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2019 Acta Carsologica

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.