Faunal Dynamics in the Železna Jama Cave

Tone Novak, Jožica Stambol, Franc Janežkovič

DOI: https://doi.org/10.3986/ac.v33i2.303

Abstract

V letih 2000-2001 smo raziskovali favno in ekološke razmere v Železni jami pri Dobu. V jami smo našli 53 vrst, dominantne so bile: Meta menardi, Amilenus auriantiacus, Troglophilus neglectus, T. cavicola, Laemosthenes schreibersi, Ceuthmonocharis robici, Limonia nubeculosa in nedoločena vrsta foride. Troglomorfozni taksoni so bili Zospeum sp., C. robici, Anophthalmus sp. in nekateri drugi. Poleg sezonskih sprememb v lokalni klimi in klimi jame so spremembe jakosti prepiha ter količina organskih snovi v substratu v posameznih delih jame verjetno poglavitni vzroki za intenzivne migracije favne. Živali so migrirale med jamo ter površjem, sistemi špranj ob jami in vodnim rovom ob dnu jame.

In 2000-2001, the fauna of and ecological conditions in the Železna jama cave near Dob in the isolated karst area of Domžale-Moravče (east of the town of Domžale, central Slovenia), were investigated. Fifty-three species were found in the cave, the dominant ones being Meta menardi, Amilenus auriantiacus, Troglophilus neglectus, T. cavicola, Laemosthenes schreibersi, Ceuthmonocharis robici, Limonia nubeculosa and an undetermined phorid species. The troglomorphotic taxa found were: Zospeum sp., C. robici, Anophthalmus sp. among others. Besides seasonal changes in the local and the cave climate, changes in drought intensity and the varying quantities of organic matter in the substrate were probably the most important factors triggering migrations. Animals migrated between the cave and the surface, adjacent fissure systems and the water channel in the bottom of the cave, which is inaccessible to humans.

Full Text:

PDF

DOI: https://doi.org/10.3986/ac.v33i2.303

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2019 Acta Carsologica

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.