Hydrochemical properties of springs Slatinski Izvor and Solenica (Republic of Macedonia)

  • Biljana Gichevski Exploring Society "Ursus speleos"-Skopje
  • Slavčo Hristovski
  • Vojo Mirčovski
  • Blažo Boev

Abstract

Hydrochemical properties of water samples from the Slatinski Izvor spring and Solenica spring were analyzed during the period between December 2011 – November 2013. The wider area around the springs belongs to two tectonic units. The first is the Pelagonian horst-anticlinorium and is composed of carbonate rocks. The second is the Western Macedonian zone, and it is composed of non-carbonate rocks. The Slatinski Izvor spring is located on the Pelagonian horst anticlinorium, and the Solenica spring is situated on a fault which separates the two tectonic units. The measurements of the temperature, conductivity and the hydrochemical analysis indicate that both springs have different hydrochemical properties. The major cations in the Slatinski Izvor spring were Ca2+ and Mg2+, and anions were HCO3- and SO42-, the water had temporary hardness and it belongs to calcium hydrogencarbonate water type. The Slatinski Izvor spring had typical shallow and fresh water. The major cations in the Solenica spring were Na+ and Ca2+, and anions were Cl- and HCO3-. The water belongs to NaCl water type which is typical of deep ancient ground water.

 

Hidrokemijske lastnosti izvirov Slatinski izvor in Solenica (Republika Makedonija)
Hidrokemijske lastnosti vodnih vzorcev iz izvirov Slatinski izvor in Solenica so bili analizirani v obdobju od decembra 2011 do novembra 2013. Širše območje izvirov pripada dvema tektonskima enotama. Prvi je Pelagonijski horst-antiklinorij in je sestavljen iz karbonatnih kamnin. Druga je Zahodno-makedonska cona in je sestavljena iz nekarbonatnih kamnin. Slatinski izvor se nahaja v Pelagonijskem horst-antiklinoriju, Solenica pa na prelomu, ki ločuje obe tektonski enoti. Merjene temperature in električne prevodnosti ter hidrokemijske analize kažejo na razlike v hidrokemijskih lastnostih obeh izvirov. Glavna kationa v izviru Slatinski izvor sta bila Ca2+ in Mg2+, aniona pa HCO3- in SO42-, voda je imela karbonatno trdoto in pripada kalcij hidrogenkarbonatnemu tipu. Slatinski izvor je imel tipično plitvo in sladko vodo. Glavna kationa v izviru Solenica sta bila Na+ in Ca2+, aniona pa Cl- in HCO3-. Voda pripada NaCl tipu, ki je značilen za globoko, staro podzemno vodo.

 

 

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2015-12-30
Section
Original papers