Ivana, torka in štrija v terskem bajeslovnem izročilu

Avtorji

  • Danila Zuljan Kumar

Ključne besede:

ljudsko pripovedništvo, tersko narečje, bajeslovna bitja, Ivana, torka, štrija

Povzetek

Prispevek predstavlja pripovedi o treh ženskih bajeslovnih bitjih, tj. Ivani, torki in štriji, ki so poznana v zahodni Beneški Sloveniji v Italiji, kjer se govori tersko narečje slovenščine. Pripovedi je zbrala Bruna Balloch in jih objavila v dveh knjigah, Mladi lipi (2010) in Lučicah na oknah (2018). V slovenski  fonetični transkripciji sem jih zapisala avtorica članka, jim dodala prevod v slovenski knjižni jezik ter
komentarje o leksemih in strukturah, ki so v osrednjem slovenskem prostoru manj znani ali nepoznani.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Danila Zuljan Kumar

ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Literatura

Balloch, B. 2010: Mlada lipa: pravece domah narete: izbor besedil iz publikacije Mlada lipa = testi scelti dalla pubblicazione Mlada lipa. Dapit, R. (ur.), Trusgnach L. (ur.) & Zuljan Kumar, D. (ur.). Čedad: Kulturno društvo Ivan Trinko = Circolo culturale [Ivan Trinko].

Balloch, B. 2018: Lučice na oknah: naš sviet pouan naposebnosti = il nostro mondo pieno di meraviglia.

Dapit, R. (ur.), Trusgnach L. (ur.) & Zuljan Kumar, D. (ur.). Čedad: Kulturno društvo Ivan Trinko = Cividale del Friuli, Circolo culturale [Ivan Trinko].

Baš, A. (ur.) 2004: Slovenski etnološki leksikon. Ljubljana: Mladinska knjiga.

Bezlaj, F. 1977: Etimološki slovar slovenskega jezika. Prva knjiga. A–J. Ljubljana: Mladinska knjiga.

Erat, J. 2008: Furlansko-slovenski slovar. Nova Gorica: Univerza v Novi Gorici. Dostopno na: http://sabotin.p-ng.si/~jezik/furlanscina.

Faggin, G. 1985: Vocabolario della lingua friulana 1–2. Udine: Del Bianco editore.

Grant Dizionari Bilengâl Talian Furlan, 2000. Udine: Centri Friûl Lenghe, ARLEF. Dostopno na:

https://arlef.it/grant-dizionari-bilenghe-talian-furlan.

Ivančič Kutin, B. 2007: Slovar bovškega govora. Ljubljana: Založba ZRC. Spletna različica iz leta 2015 dostopna na: Fran: https://www.fran.si.

Ivančič Kutin, B. 2018: Krivopete. Divje žene z nazaj zasukanimi stopali v slovenski folklori. Ljubljana: Založba ZRC.

Kropej, M. 2008: Od ajda do zlatoroga. Slovenska bajeslovna bitja. Celovec: Mohorjeva založba, Ljubljana: Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU, Celovec: Narodopisni inštitut Urban Jarnik.

Ramovš, F. 1952: Morfologija slovenskega jezika: skripta, prirejena po predavanjih Fr. Ramovša v l. 1947/48, 48/49. Ljubljana: Državna založba Slovenije. Slovar slovenskega knjižnega jezika. 2014. Druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja. Ljubljana: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, Založba ZRC. Dostopno na: Fran: https://www.fran.si.

Šlenc, S. 2006: Veliki italijansko-slovenski slovar. Ljubljana: DZS.

Snoj, M. 2014: Slovar jezika Janeza Svetokriškega. Ljubljana: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, Založba ZRC. Dostopno na: Fran: https://www.fran.si.

Snoj, M. 2009/2015: Slovenski etimološki slovar. Ljubljana: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša. Spletna različica iz leta 2015 dostopna na: Fran: https://www.fran.si.

Zuljan Kumar, D. 2016: SLA V161(c).01 ‘hlev za svinje’. V: Škofic, J. (ur.) (et al.): Slovenski lingvistični atlas. 2, Kmetija. 2.2 Komentarji. Ljubljana: Založba ZRC, 267.

Zuljan Kumar, D. 2019: Pripovedni svet Terskih dolin. V: Rezočnik, L. (ur.) in Šekli, M. (ur.): Slovenski jezik in njegovi sosedje. Zbornik Slavističnega društva 29, 407–416.

Zuljan Kumar, D. 2020: Bajeslovna bitja Terskih dolin. V: Jožef-Beg, J. (ur.): Večnaslovniška odprtost pravljic: mednarodni znanstveni simpozij: Novo mesto, 17. september 2020: zbornik prispevkov. Novo mesto: Slavistično društvo Dolenjske in Bele krajine, 19–29.

Prenosi

Objavljeno

2023-01-26

Kako citirati

Zuljan Kumar, D. (2023). Ivana, torka in štrija v terskem bajeslovnem izročilu. Izvestje, 19, 18–23. Pridobljeno od https://ojs.zrc-sazu.si/izvestje/article/view/11635

Številka

Rubrike

Članki