O divjem možu v terskem pripovednem izročilu

Avtorji

  • Danila Zuljan Kumar

Ključne besede:

bajeslovna bitja, divji mož, tersko narečje slovenščine

Povzetek

Prispevek se osredotoča na percepcijo lika divjega moža, kot je poznana v zahodni Benečiji. Pripoved je zapisana v terskem narečju slovenščine in prevedena v slovenski knjižni jezik. Prispevek spada v niz podobnih prispevkov, s katerimi želi avtorica slovenskemu bralstvu predstaviti pripovedi o bajeslovnih bitjih skozi jezik, v katerem so se prenašale iz roda v rod.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Danila Zuljan Kumar

Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Literatura

Balloch, B. 2018: Lučice na oknah: naš sviet pouan naposebnosti = il nostro mondo pieno di meraviglia. R. Dapit (ur.), L. Trusgnach (ur.), D. Zuljan Kumar (ur.). Čedad: Kulturno društvo Ivan Trinko = Cividale del Friuli: Circolo culturale [Ivan Trinko].

Dapit, R. 2006: Zgodbe o živalih in bajeslovnih bitjih v ustnem izročilu Terske doline. V: M. Kožuh (ur.), Terska dolina. Alta Val torre. Val de Tor. Terska dolina v besedil, sliki in pesmi. Celje, Gorica: Celjska Mohorjeva družba, Goriška Mohorjeva družba. 269– 275.

Grant Dizionari Bilengâl Talian Furlan, 2000, Centri Friûl Lenghe, ARLEF: Udine.

Kropej, M. 2008: Od ajda do zlatoroga. Slovenska bajeslovna bitja. Celovec: Mohorjeva založba, Ljubljana: Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU, Celovec: Narodopisni inštitut Urban Jarnik.

Nartnik, V. 2011: SLA V638 ‘mož’. V: Slovenski lingvistični atlas 1.2. Komentarji (ur. Jožica Škofic idr.). Ljubljana: Inštitut za slovenski jezik Frana Ra- movša in Založba ZRC.

Nicoloso Ciceri, A. 20024: Tradizioni popolari in Friuli. 1–2. Udine: Chiandetti editore.

Šmitek, Z. 2019: Šelest divjine. Zeleno dno našega kozmosa (knjižna zbirka Koda). Ljubljana: Beletrina.

Zuljan Kumar, D. 2019: Pripovedni svet Terskih dolin. V: M. Šekli (ur.), L. Rezoničnik (ur.), Slovenski jezik in njegovi sosedje (Zbornik Slavističnega društva Slovenije). Ljubljana: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, 407–415.

Zuljan Kumar, D. 2021: Bajeslovna bitja Terskih dolin. Večnaslovniška odprtost pravljic. Mednarodni znanstveni simpozij Novo mesto, 17. september 2020. Zbornik prispevkov, 19–29.

Zuljan Kumar, D. 2021: Hudič in štrije v terskem pripovednem izročilu. Annales [v tisku].

Spletni vir 1: http://pefprints.pef.unilj.si/3891/1/RAJTER%2C_Anja%2C_Diploma%2C_2._9._2016.pdf.

Prenosi

Objavljeno

2021-12-31

Kako citirati

Zuljan Kumar, D. (2021). O divjem možu v terskem pripovednem izročilu. Izvestje, 18. Pridobljeno od https://ojs.zrc-sazu.si/izvestje/article/view/10533

Številka

Rubrike

Članki