Mičurinove jablane v povojni obnovi vasi na Trnovski planoti

Avtorji

  • Petra Kolenc

Ključne besede:

Trnovska planota, Lokve, povojna obnova, višinski nasadi, sibirska jabolka, slovanka, Ivan Vladimirovič Mičurin

Povzetek

V času povojne obnove Goriške, posebej višinskih predelov Trnovske planote, so ljudem ob pomoči pri gradnji porušenih domov pomagali tudi pri obnovi poškodovane krajine, kmetijskih površin in dreves. V prispevku obravnavamo primer vasi Lokve, ki je bila med drugo svetovno vojno, z izjemo ene hiše, v celoti požgana. V ta namen so prebivalstvu ob vrnitvi na porušene domačije dodelili tudi sadike sadnih dreves, ki so bile primerne za nizke zimske temperature. Posebej zanimive so t. i. mičurinke, jablane, ki jih je s križanjem različnih vrst v stepah Sibirije vzgojil ruski »čudodelnik« Ivan Mičurin in še danes obrodijo pred hišami posameznih lokvarskih domačij.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Petra Kolenc

ZRC SAZU, Zgodovinski inštitut Milka Kosa

Literatura

PANG – Pokrajinski arhiv Nova Gorica.

PANG 817 Šolska kronika osnovne šole Lokve 1950–1980 [napisal Leopold Kogoj].

PANG 176 Krajevni ljudski odbor Lokve 1945–1952.

AST – Arhivio di stato di Trieste.

AST, Catasto Francescino, b. 665, Protocollo di rettificazione dei prezzi catastali dei prodotti assun- to in quest'oggi, Ternova, 12. 8. 1827.

AST, Rilievi del reddito naturale della comune di Loqua, b. 184.

Spletni vir 1: http://preprostoljudje.blogspot.com/2019/02/ruski-cudodelnik-micurin.html (dostop: 1. 10. 2021).

Spletni vir 2: http://imichurin.narod.ru/Itogi60/invent.htm (dostop: 1. 10. 2021).

Spletni vir 3: https://commons.wikimedia.org/ wiki/Category:Ivan_Vladimirovich_Michurin#/media/File:Michurin_in_garden_1934.jpg (dostop: 1. 10. 2021).

Božič, G. 2014: Sadje sonca. Bogastvo starih briških sadnih sort. Kojsko: Društvo oljkarjev Brda.

Hoffman, A. 1930: L'altipiano di Tarnova. V: Guida del Friuli. Gorizia con le vallate dell'Isonzo de del Vipacco. Udine: Società Alpina Friulana, 297–318.

Keller, B. A. 1948: Ljudje, ki spreminjajo naravo rastlinstva. V Ljubljani: Slovenski knjižni zavod, 1948.

Kolenc, P. 2019: Trnovski gozd v gospodarsko-pokitičnih in kulturno-socialnih dinamikah treh stoletij (od 18. do 20. stoletja): med mikrozgodovinsko obravnavo in pisanjem lokalne zgodovine: doktorska disertacija. Koper: Univerza na Primorskem, 2019.

Marušič, J. et al. 1998: Trnovski gozd. V: Kraške krajine notranje Slovenije. Ljubljana: Ministrstvo za okolje in prostor RS, 32–37.

Štih, P. et al. 2008: Slovenska zgodovina: družba - politika – kultura. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino: Sistory, 2008.

Zilli, S. 1955: I boschi alti e negri: la foresta di Tarnova tra età moderna e contemporanea. V: Annali di storia Isontina, N. 5, 5–35.

Prenosi

Objavljeno

2021-12-31

Kako citirati

Kolenc, P. (2021). Mičurinove jablane v povojni obnovi vasi na Trnovski planoti. Izvestje, 18. Pridobljeno od https://ojs.zrc-sazu.si/izvestje/article/view/10527

Številka

Rubrike

Članki