Goriška kulinarična dediščina v knjižnih izdajah

Avtorji

  • Neva Makuc

Ključne besede:

Goriška, kuhinja, kulinarična dediščina, bibliografija

Povzetek

Prispevek ponuja pregled knjižnih izdaj, posvečenih kulinarični dediščini širšega goriškega prostora. O poznonovoveških prehranjevalnih navadah je pisal že svetolucijski zdravnik Anton Muznik v delu Clima Goritiense. Za preučevanje zgodovine prehrane so koristne tudi informacije, ki sta jih v 19. stoletju v svojih delih posredovala Karl von Czörnig in Simon Rutar. V medvojnem obdobju 20. stoletja sta v Gorici izšli dve kuharski knjigi slovenskih avtoric. V drugi polovici 20. stoletja so postali avtorji pozorni na posebnosti goriške kulinarike kot take. Na začetku 21. stoletja postaja vedno več zanimanja deležna gastronomija, pri kateri se lokalna kulinarična dediščina prepleta z ustvarjalnostjo uveljavljenih kuharskih mojstrov. V zadnjem obdobju izhaja tudi več publikacij, ki so posvečene točno določenim gastronomskim posebnostim, kar je najbrž povezano z današnjo težnjo po iskanju kulinaričnih posebnosti določenega območja za njegovo promocijo pa tudi kot navdih ljubiteljem kuhanja.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Neva Makuc

Zgodovinski inštitut Milka Kosa

Literatura

De Capellaris, G. 1768–1806: Diari o Annali mete- orologici. Rokopisni zvezki iz obdobja 1768–1806. Državna posoška knjižnica, Gorica (Italija), Ms. Civ. 222.

Brecelj, M. 1975: Belinger Ferjančič, Gizela (1887–1976). V: Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013, http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1001880/#primorski-slovenski-biografski-leksikon. Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 2. snopič Bartol - Bor, 1. knjiga. Uredniški odbor. Gorica: Goriška Mohorjeva družba (dostop: 1. 9. 2021).

Buttolo, F. 2017: Belinger Ferjančič, Gizela (1887–1976). V: Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenorazisko- valni center SAZU, 2013, http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1001880/#novi-slovenski-biografski-leksikon. Izvirna objava v: Novi Slovenski biografski leksikon: 2. zv. B-Bla. Ur. Barbara Šterbenc Svetina et al. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SA- ZU (dostop: 1. 9. 2021).

Cosma, S. 2011: I Rubbia, agronomi e ingegneri Carlo nel firmamento del Nobel. Il Piccolo, 18. 1. 2011. https://ricerca.gelocal.it/ilpiccolo/archivio/ilpiccolo/ 2011/01/18/GO_24_APRE.html (dostop: 1. 9. 2021).

Debeni Soravito, L. 2004: Corrado Rubbia, un forestale tra ‘800 e ‘900. Borc San Roc št. 16, 44–55. https://www.borcsanroc.it/public/archivi/pubblicazioni/20160914_151244_id_50.pdf (dostop: 1. 9. 2021).

Gašperič, P. 2013: Capellaris, Giovanni Antonio (1727–1807). V: Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1005790/#novi-slovenski-biografski-leksikon. Izvirna objava v: Novi Slovenski biografski leksikon: Spletna izd.. Ur. Barbara Šterbenc Svetina et al. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU Slovenska akademija znanosti in umetnosti (dostop: 7. 9. 2021).

Hassek, B. de 2011: Un luogo per socializzare: l'Osmizza nella tradizione del Carso goriziano, trie- stino e sloveno. La Panarie: rivista friulana d'arte e di coltura let. 44, št. 171, 65–67. http://opac.rivistefriu- lane.it/ricerca/dettaglio/un-luogo-per-socializzare-losmizza-nella-tradizione-del-carso-goriziano-triesti/ 8943 (dostop: 1. 9. 2021).

Majeva, G. 1931: Nova kuharica. Gorica: Goriška matica.

Martina, A. 2016: Capellaris Giovanni Antonio (1727–1807), ingegnere, cartografo. V: Il Nuovo Liruti. Dizionario Biografico dei Friulani, Udine, Istituto Pio Paschini per la storia della Chiesa in Friuli, https://www.dizionariobiograficodeifriulani.it/la-storia/ (dostop: 1. 9. 2021).

Marušič, B. 1993: Capellaris, Giovanni Antonio (1727–1807). V: Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013, http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1005790/#primorski-slovenski-biografski-leksikon. Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 19. snopič Dodatek B - L, 4. knjiga. Ur. Martin Jevnikar. Gorica: Goriška Mohorjeva družba (dostop: 1. 9. 2021).

Muznik, A. 2000: Goriško podnebje. Clima Goriti- ense. Prev. Silvester Kopriva; prevod strokovno dopol. in ur. Zvonka Zupanič Slavec; študije k prevodu Branko Marušič, Zvonka Zupanič Slavec, Marjan Dolgan. Ljubljana, Inštitut za zgodovino medicine Medicinske fakultete = Institute for History of Medicine of Medical Faculty: Znanstveno društvo za zgodovino zdravstvene kulture Slovenije = Scientific Society of Slovenian Health Culture.

Pillon, L. 2006: Introduzione. V: La cucina mitteleuropea delle Madri Orsoline di Gorizia. Gorizia, Libreria editrice goriziana, 7–16.

Plahuta, S. 2002a: Jedi na Goriškem. Ali obstaja »goriška kuhinja«? V: Plahuta, S. (ur.), Jedi na Goriškem 1. Nova Gorica: Goriški muzej, 5–9.

Plahuta, S. 2002b: Prehrana na Goriškem. V: Pla- huta, S., V. Ličer (ur.), Prehrana na Goriškem. Nova Gorica: Goriški muzej, 7–129.

Sanguineti, A. M. (ur.) 2010: La cucina goriziana di casa Rubbia. Gorizia: Libreria editrice goriziana.

Torre, C. del (ur.) 2008: Ricettario mitteleuropeo di suor Antonija, orsolina. Prev. Alessandra Foraus. Gorizia: Libreria editrice goriziana.

Uredništvo 1993: Coronini - Cronberg, Guglielmo (1905–1990). V: Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013, http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1006020/#primorski-slovenski-biografski-leksikon. Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 19. snopič Dodatek B - L, 4. knjiga. Ur. Martin Jevnikar. Gorica: Goriška Mohorjeva družba (dostop: 1. 9. 2021).

Volpato, S. 2008: Descrizione manoscritto. V: Ri- cettario mitteleuropeo di suor Antonija, orsolina. Ur. Carlo del Torre. Prev. Alessandra Foraus. Gorizia: Libreria editrice goriziana, 4.

Prenosi

Objavljeno

2021-12-31

Kako citirati

Makuc, N. (2021). Goriška kulinarična dediščina v knjižnih izdajah. Izvestje, 18. Pridobljeno od https://ojs.zrc-sazu.si/izvestje/article/view/10522

Številka

Rubrike

Članki