Vol 10 (2007)

Table of Contents

SLOVANSKA MITOLOGIJA – VIRI IN REKONSTRUKCIJE / SLAVIC MYTHOLOGY – SOURCES AND RECONSTRUCTIONS

Alja Žorž PDF
Comparison of »Slavic« Pots with Gender and Age of the Deceased
Primerjava prostornine “slovanskih” loncev s starostjo in spolom pokojnika v grobu
9-21

Benjamin Štular PDF
Posamezniki, skupnost in obred v zgodnjem srednjem veku. Primer grobiščnih podatkov z Malega gradu v Sloveniji
The Individuals, the Community, and the Ritual in the Early Middle Ages. An Analysis of Cemetery Data from Mali grad, Slovenia
23-50

Orhideja Zorova PDF
Pentagram vo sredniot vek – preliminarni istražuvanja vrz osnova na balkanskite primeri
The Pentagram in the Middle Ages – Preliminary Researches into Its Meanings
51-82

Nikos Čausidis PDF
Mitologiziranoto gumno vo slovenskata tradicionalna kultura - I
The Mythologized Threshing Floor in Slavic Traditional Culture - I
83-104

Ivan M. Hrovatin PDF
Izročilo o jezeru in zmaju kot kozmogonski mit
Le leggende dei laghi scomparsi come mito della creazione del mondo
105-115

RAZISKOVALNE METODE IN INTERPRETACIJE LJUDSKEGA IZROČILA / RESEARCH METHODS AND INTERPRETATIONS OF FOLK TRADITIONS

Remo Faccani PDF
Evel Gasparini. Dalla letteratura russa all’etnologia slava
Evel Gasparini. Od ruske literature do slovanske etnologije
119-136

Ivan Lozica PDF
U susret drugoj mitologiji. Porod od tmine: Jokastine kćeri i unuke
Towards the Other Mythology. The Offspring of Darkness: Jocasta’s Daughters and Granddaughters
137-153

Martin Golema PDF
Medieval Saint Ploughmen and Pagan Slavic Mythology
Stredovekí svätí oráči a pohanská slovanská mytológia
155-177

Zmago Šmitek PDF
Kaj raste brez korenja? O kamnih s posebnimi svojstvi na Slovenskem
What Grows Without Roots? Stones With Special Characteristics in Slovenia
179-195

Olga Belova, Vladimir Petrukhin PDF
«Kurica ne ptica …» Demonologičeskaja ornitologija v krosskul'turnom prostranstve
Demonološka ornitologija v medkulturnem prostoru
197-206

Mirjam Mencej PDF
Telesni načini škodovanja čarovnic
Bodily Harm Inflicted by Witches
207-227

Ekaterina Anastasova PDF
Letjaščaja ikona – semantika i funkcii odnoj legendy
The Flying Icon – the Semantic and the Functions of One Legend
229-237

Haya Bar-Itzhak PDF
Cross-Cultural Narration in the Nineteenth Century: Jewish Folk Narratives Transcribed by a Polish Author
Medkulturna pripoved v 19. stoletju: Judovske ljudske zgodbe, ki jih je zapisal poljski avtor
239-259

Bernd Gliwa PDF
Kurze Bemerkungen zum baltischen und slawischen Modell der Seele
Notes on the Baltic and Slavic Structure of the Soul
261-264

SODOBNA MITOLOGIJA / CONTEMPORARY MYTHOLOGY

Olesya Britsyna, Inna Golovakha-Hicks PDF
The Destiny of Traditional Demonological Beliefs in Contemporary Ukrainian Society
Razvoj tradicionalnih demonoloških verovanj v sodobni Ukrajini
267-276

Boštjan Kravanja PDF
Rekonstrukcija svetega prostora na primeru lokacije sv. Hilarija in Tacijana pri Robiču
Reconstruction of a Sacred Place. The Location of St. Hilarius and Tacian near Robič (Western Slovenia)
277-295

Simona Govednik PDF
Razvoj podobe vampirja od folklore do računalniških iger
The Development of the Vampire Image from Folklore to Computer Games
297-308

RECENZIJE IN POROČILA O KNJIGAH / BOOK REVIEWS

Natka Badurina PDF
Lada Čale Feldman i Ines Prica (ur.): Devijacije i promašaji. Etnografija domaćeg socijalizma 311-315

Monika Kropej PDF
Larisa Fialkova, Maria N. Yelenevskaya: Ex-Soviets in Israel. From Personal Narratives to a Group Portrait 316-317

Andrej Pleterski PDF
Ljupčo S. Risteski: Kategoriite prostor i vreme vo narodnata kultura na Makedoncite 318-320

Andrej Pleterski PDF
Nikos Čausidis: Kosmološki sliki. Simbolizacija i mitologizacija na kosmosot vo likovniot medium 321-322

Andrej Pleterski PDF
Ivan Šprajc: Quetzalcóatlova zvezda. Planet Venera v Mezoameriki 323-324

Mirjam Mencej PDF
Zmago Šmitek, Inga Miklavčič Brezigar: Slovenske ljudske pripovedi. Miti in legende / Slovenian Folk narratives. Myths and Legends 325

Stanka Drnovšek PDF
Bibliografija Studia mythologica Slavica 1–10 (1998–2007) 327-338