Letn. 14, Št. 1 (2015)

Hacquetia

Kazalo

Marta Carboni, Jürgen Dengler, Jasmin Mantilla-Contreras, Stephen Venn, Péter TÖRÖK PDF
Ohranitvena vrednost, gospodarjenje in obnova evropskih pol naravnih odprtih krajin

Eleonora Giarrizzo, Sabina Burrascano, Laura Zavattero, Carlo Blasi PDF PDF (English)
Nova metodologija za oceno časovnih sprememb vrstne sestave polnaravnih suhih travišč na osnovi terenskih podatkov s severnih Apeninov

Rocco Labadessa, Luigi Forte, Paola Mairota PDF
Proučevanje življenjskih oblik za povezavo vrstne sestave kobilic in traviščnih rastlinskih združb

Keith J. Kirby PDF
Kakšna je trajnostna populacija dreves na drevesno-pašnem podsistemu?

Laura Sutcliffe, John Akeroyd, Nat Page, Razvan Popa PDF
Združevanje pristopov za podporo kmetij z visoko vrednostjo narave v južni Transilvaniji (Romunija)

Julia V. VANTEEVA, Svetlana V. SOLODYANKINA PDF
Ekosistemske funkcije stepske krajine ob Bajkalskem jezeru

Nina POLCHANINOVA PDF
Obnova združb pajkov v vzhodni Ukrajini po spontanem poletnem požaru v stepi, kjer prevladujejo šopaste trave

Philipp SENGL, Viktoria WAGNER, Martin MAGNES PDF
Obnovitev polsuhih travišč v jugozahodnem predalpskem svetu Avstrije – raziskava vzorcev zgodnje spontane naselitve

Jiří DOSTÁLEK, Tomáš FRANTÍK PDF
Obnovitev suhe vresave v naravnem rezervatu Zlatice (Češka republika): ocena uspešnosti paše in košnje