Stipo pulcherrimae-Festucetalia pallentis Pop 1968 of calcareous petrophytic steppes in Ukraine

Authors

  • Yakiv Didukh M.G. Kholodny Institute of Botany NAS of Ukraine Tereshchenkivska Str., 2, MSP-1, Kyiv, 01601, Ukraine
  • Iuliia Vasheniak Vasyl Stus Donetsk National University
  • Olga Chusova M.G. Kholodny Institute of Botany NAS of Ukraine Tereshchenkivska Str., 2, MSP-1, Kyiv, 01601, Ukraine

Keywords:

petrophytic steppes, calcareous bedrocks, Stipo pulcherrimae-Festucetalia pallentis, syntaxonomy, Ukraine, vegetation classification

Abstract

Nine hundred and eight-nine relevés from calcareous petrophytic steppes in Ukraine and its adjacent territories were assessed with the help of expert systems to determine the syntaxonomic affiliation of the plant communities at class and order levels. At least 488 relevés belonging to the class Festuco-Brometea were analyzed using the TWINSPAN algorithm, and 8 distinctive clusters were obtained, recognized as alliances of the order Stipo pulcherrimae-Festucetalia pallentis. A new alliance, Bromopsido cappadocicae-Asphodelinion tauricae, was ascribed to the Crimean Mountains and the presence of two alliances, Diantho lumnitzeri-Seslerion albicantis and Genisto tetragonae-Seselion peucedanifoliae, was confirmed as new for this vegetation in Ukraine. Unlike in the Pannonian Basin, Bromo pannonici-Festucion csikhegyensis alliance communities mentioned in the literature do not occur in Ukraine. Centaureo carbonatae-Koelerion talievii has been provisionally transferred from Festucetalia valesiacae to the order Stipo pulcherrimae-Festucetalia pallentis. Furthermore, we distinguished alliances by their geographic locations and their climatic (thermoregime, cryoregime, light in communities) and edaphic (carbonate content, salinity, and acidity) features.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abduloieva, O. S. 2002: Do syntaxonomii kserophitnoi trav’yanystoi roslynnosti Zakhidnogo Lisostepu (Prydnistrovs’ke Podillya, Tovtrovyy kryazh, KremenetskI hory). Ukrainskyi fitotsenolohichnyi zbirnyk, Ser.A 1 (18): 124–144 (in Ukrainian).

Abduloieva, O. S., Didukh, Y. P. 1999: Luchno-stepovaroslynnist’ erodovanykh skhyliv Prydnistrov’ya (natsional’nyy pryrodnyy park “PodilskiTovtry”) v aspecti ii okhorony Ukrainskyi fitotsenolohichnyi zbirnyk, Ser. A, 3 (14): 10–36 (in Ukrainian).

Chytrý, M., Hennekens, S.M., Jiménez-Alfaro, B., Knollová, I., Dengler, J., Jansen, F., Landucci, F., Schaminée, J.H., Aćić, S., Agrillo, E., Ambarli, D., Angelini, P., Apostolova, I., Attorre, F., Berg, C., Bergmeier, E., Biurrun, I., Botta-Dukát, Z., Brisse, H., Campos, J.A., Carlón, L., Čarni, A., Casella, L., Csiky, J., Ćušterevska, R., Dajić Stevanović, Z., Danihelka, J., deBie, E., deRuffray, P., deSanctis, M., Dickoré, W.B., Dimopoulos, P., Dubyna, D., Dziuba, T., Ejrnaes, R., Ermakov, N., Ewald, J., Fanelli, G., Fernández-González, F., Fitzpatrick, Ú., Font, X. & García 2016: European Vegetation Archive (EVA): An integrated database of European vegetation plots. Applied Vegetation Science 19 (1): 173-180.

Chytrý, M., Tichý, L., Holt, J. & Botta-Dukát, Z. 2002: Determination of diagnostic species with statistical fidelity measures. Journal of Vegetation Science. 13: 79–90.

Dengler, J., Becker, T., Ruprecht, E., Szabó, A., Becker, U., Beldean, M., Bita-Nicolae, C., Dolnik, C., Goia, I., Peyrat, J., Sutcliffe, L.M.E., Turtureanu, P.D. & Uğurlu, E. 2012: Festuco-Brometea communities of the Transylvanian Plateau (Romania) – a preliminary overview on syntaxonomy, ecology, and biodiversity. Tuexenia 32: 319–359.

Didukh, Y. P. & Shelyag-Sosonko, Y. R. 2003: Geobotanichne rayonuvannia Ukrainy ta sumizhnykh terytoriy. Ukrainskyi botanichnyi zhurnal 60 (1): 6–17 (in Ukrainian).

Didukh, Y. P. 2011: The ecological scales for the species of Ukrainian flora and their use in synphytoindication. Phytosociocentre, Kyiv, 176 pp.

Didukh, Y. P., Chusova, O. & Demina, O. 2018: Syntaxonomy of chalk outcrop vegetation of the order Thymo cretacei-Hyssopetalia cretacei. Hacquetia 17/1: 85-109.

Didukh, Y. P., Pliuta, P.G. 1994: Phitoindykacia ekologichnych faktoriv. Naukovadumka, Kyiv, 280 pp. (in Ukrainian)

Didukh, Y. P., Vasheniak, Y. A. 2018: Vegetation of limestone outcrops in Western and Central Podilla (Ukraine). Tuexenia 38: 1-26.

Didukh, Y.P. & Mucina, L. 2014: Validation of names of some syntaxa of the Crimean vegetation. Lazaroa 35: 181-190.

Didukh, Y.P. 1981: Tomilyary Hirskoho Krymu. Ukrainskyi botanichnyi zhurnal 38 (4): 18-23 (in Ukrainian).

Didukh, Y.P. 1992: Rastitelnyi pokrov Gornogo Kryma. Naukova dumka, Kyiv. 256 pp. (in Russian).

Didukh, Y.P. 2012: Osnovy bioindykatsii. Naukova dumka, Kyiv. 342 pp. (in Ukrainian).

Dragan, N.A. 2004: Pochvennye resursy Kryma. Dolya, Simferopol, 208 pp. (in Russian).

Dubyna, D.V., Dziuba, T.P., Iemelianova, S.M., Bagrikova, O.V., Borisova, O.V., Borsukevych, L.M., Vynokurov, D.S., Gapon, S.V., Davydov, D.A., Dvoretskyi, T.V., Didukh, Y.P., Zhmud, O.I., Kozyr, M.S., Konishchuk, V.V., Kuzemko, A.A., Pashkevych, N.A., Ryff, L.E., Solomakha, V.A., Felbaba-Klushyna, L.M., Fitsailo, T.V., Chorna, G.A., Chorney, I.I., Shelyag-Sosonko, Y.R., Yakushenko, D.M. 2019: Prodrome of the vegetation of Ukraine. Naukova dumka, Kyiv, 747 pp. (in Ukrainian).

Dubyna, D.V., Ennan, A.A.-A., Dziuba, T.P., Vakarenko, L.P., Shykhaleyeva, G.M. 2019: New syntaxa of steppe vegetation of the Kuialnyk Estuary (Odesa Region, Ukraine). Ukrainskyi botanichnyi zhurnal 76 (3): 220–235 (in Ukrainian).

Euro+Med 2006: Euro+Med PlantBase - the information resource for Euro-Mediterranean plant diversity. Available at: http://ww2.bgbm.org/EuroPlusMed/22.10.2017

Gulisashvili, V.Z., Makhatadze, L.B., Prylypko, L.I. 1975: Rastytelnost Kavkaza. Nauka, Moscow, 233 pp. (in Russian).

Herenchuk, K. I. 1980: Pryroda Khmelnytskoi oblasti. Vyshcha shkola, Lviv, 152 p.p. (in Ukrainian).

Hill, M. O. 1980: Detrended correspondence analysis, an improved ordination technique. Vegetatio 42: 47–58.

Janišová, M. & Dúbravková, D. 2010: Fromalized classification of rocky Pannonian grasslands and dealpine Sesleria-dominated grasslands in Slovakia using hierarchical expert system. Phytocoenologia 40 (4): 267-291.

Janišová, M.; Bauer, N.; Botta-Dukát, Z.; Čarni, A.; Chytrý, M.; Coldea, G.; Csiky, J.; Dúbravková, D.; Fenesi, A.; Igic, R.; Kącki, Z.; Kish, R.; Korzeniak, J.; Krstivojevic, M.; Krstonošić, D.; Bita-nicolae, C.; Rédei, T.; Ruprecht, E.; Stančić, Zvjezdana; Škodová, I.; Tichý, L.& Willner, W. 2014: Rocky grassland vegetation (Stipo-Festucetalia) of the Pannonian Basin and the Carpathian Mts – biogeographical patterns revealed by semi-supervised classification. – Oral presentation at the 23rd Workshop of European Vegetation Survey Ljublana, Slovenia.

Kamelin, R.V. 1979: Kukhistanskiy okrug gornoy Sredney Azii. Nauka, Leningrad, 117 pp. (in Russian).

Khodosovtsev, O.Y. 2002: Likhenotsenotychni elementy u likhenoflori kamyanystykh vidslonen Krymskoho pivostrova. Y. D. Kleopov ta problemy botanichnoi nauky. Fitosotsiotsentr, Kyiv: 299-314 (in Ukrainian).

Klika, J. 1931: Studien über die xerotherme Vegetation Mitteleuropas. I. Die Pollauer Berge im südlichen Mähren. Beih. Bot. Centralbl. 47/II: 343-398.

Klokov, M.V. 1973: Raznoobrazie v rode timyanov Thymus L. na territorii Sovetskogo Soyuza. Naukova dumka, Kyiv, 192 pp. (in Russian).

Klokov, M.V. 1974: Geograficheskaya rasa kak istoricheskoe yavlenie. Pryrodnaya obstanovka i fauny proshlogo 8: 105-111 (in Russian).

Kolomiychuk, V. P. & Vynokurov, D. 2016: Syntaxonomy of the Festuco-Brometea class vegetation of the Azov sea coastal zone. Hacquetia 15/2: 79-104.

Korotchenko, I. A. & Didukh, Y. P. 1997: The steppe vegetation of the southern part of the LeftBank Forest-Steppe of the Ukraine. II. Class Festuco-Brometea. Ukrainskyi fitotsenolohichnyi zbirnyk, Ser. A 1 (6): 20–39 (in Ukrainian).

Korotchenko, I. A. 2004: Stepova roslynnist’ pivdennoi chastyny Natsional’nogo pryrodnogo parku “Podil’ski Tovtry”. Naukovyi visnyk Chernivetskoho universytetu. Biolohiia (Biolohichni systemy) 223: 197–221 (in Ukrainian).

Kozo-Polyanskyi, B.M. 1911: K flore Voronezhskoy gubernii. Trudy Botanicheskogo sada Yurevskogo universiteta 1: 22-30 (in Russian).

Krasova, O & Smetana, M. 1999: Stepova roslynnist balky kobylnoi. Ukrainskyi fitotsenolohichnyi zbirnyk, Ser.A 1-2 (12-13): 21-30.

Kukovytsia, H. S., Movchan, Y. I., Solomakha, V. A. & Shelyag-Sosonko, Y. R. 1994: Syntaksonomiya luchnykh stepiv Zakhidnogo Podillya. Ukrainskyi botanichnyi zhurnal 51 (2–3): 35–48 (in Ukrainian).

Lavrenko, E.M. (1940): Stepi SSSR. Rastitelnost SSSR. V.2.: 1-265 (in Russian).

Lavrenko, E.M. 1973: O razvitii nekotorykh tsenoticheskikh tipov flory Drevnego Sredizemya v svyazi s alpiyskim orogenezom. Trudy Tashkentskoho unyversyteta 187: 17-27 (in Russian).

Lavrenko, E.M. 1980: Petrofitnaia rastitelnost v lesostepi i stepi (vne gornykh system). Rastitelnost Evropeiskoi chasti SSSR: 281-284 (in Russian).

Lavrenko, E.M., Karamysheva, E.M., Nikulina, R.I. 1991: Stepi Evrazii. Leningrad, Nauka. 146 pp. (in Russian).

Litvinov, D.I. 1891: Geobotanicheskie zametki o flore Evropeyskoy Rossii. Byulleten Moskovskogo obshchestva ispytateley prirody 4 (3): 322-434 (in Russian).

Mucina, L., Bültmann, H., Dierßen, K., Theurillat, J.-P., Dengler, J., Čarni, A., Šumberová, K., Raus, T., di Pietro, R., Gavílan García, R., Chytrý, M., Yakushenko, D., Schaminée, J.H.J., Bergmeier, E., Santos Guerra, A., Daniëls, F.J.A., Ermakov, N., Valachovic, M., Pignatti, S., Rodwell, J.S., Pallas, J., Capelo, J., Weber, H.E., Lysenko, T., Didukh, Y.P., Capelo, J., Weber, H., Solomesh, A., Dimopolous, P., Aguiar, C., Freitag, H., Hennekens, S.M. & Tichý, L. 2016: Vegetation of Europe: hierarchical floristic classification system of vascular plant, bryophyte, lichen and algal communities. Applied Vegetation Science 19 (Supplement 1): 3-264.

Mosyakin, S.L. & Fedoronchuk, M.M. 1999: Vascular Plants of Ukraine. A nomenclature Checklist. Kiev, 345 pp

Onyshchenko, V.A. 2001: Roslynnist’ karbonatnykhvidslonen’ pryrodnogozapovidnyka “Medobory”. Ukrainskyi fitotsenolohichnyi zbirnyk Ser. A, 1 (17): 86–104 (in Ukrainian).

Pinzaru, P. 1997: Genisto-Seselion peucedanifolii – alianta noua in vegetatia calcarelor Sarmatianului Mediu din Republica Moldova. Dep. Chisinaua 1469-M.: 29 p. (in Romanian).

Pinzaru, P. 2006: Tipurile asociaţiilor noi din vegetaţia de stîncării din interfluviu NistruPrut // Aspecte ştiinţifico-practice a dezvoltării durabile a sectorului forestier din Republica: 242- 250 (in Romanian).

Pinzaru, P. 2015: Asplenio ruta-murariae-Allietum flavescentis - asociație nouă în vegetația Republicii Moldova. Simpozion științific internațional „Horticultura modernă – realizări și perspective”, dedicat aniversării a 75 de ani de la fondarea Facultății de horticultură. 1-2 oct. Chișinău: 375-379.

Pinzaru, P. 2015: Sedo acri-Saxifragetum tridactylitis – asociație nouă ăn vegetația Republicii Moldova. Culegere de materiale. Conferința Științifică Biologia și Progresul Științific. Consacrată Aniversării a 85-a de ani din ziua nașterii și 62 de ani de activitate științifică și didactică a Profesorului univesritar, Petru Cg. Tarhon. Chișinău: Pontos: 78-85 (in Romanian).

Pinzaru, P. 2015: Sedo acri-Allietum lusitanici Pînzaru (2006) corr.h.l. – în vegetația de stâncării din bazinul superior al fluviului Nistru (R. Moldova, Ucraina). Culegere de materiale.Conferința Științifică Biologia și Progresul Științific. Consacrată Aniversării a 85-a de ani din ziua nașterii și 62 de ani de activitate științifică și didactică a Profesorului univesritar, Petru Cg. Tarhon. Chișinău: Pontos: 86-92 (in Romanian).

Pop, I. 1968: Conspectul associstiilor ierboase de pe masivele calcaroase din cuprinsul Carpatilor Romaneşti. Contribuţii Botanice 12: 267-273 (in Romanian).

R Core Team 2013: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. URL http: // www.R-project.org/

Romaschenko, K., Didukh, Y., Solomakha, V. 1996: Syntaksonomia klasu Helianthemo-Thymetea cl. nov. roslynnosti kreidyanykh vidslonen pivdenno-shidnoi Ukrainy. Ukrainskyi fitotsenolohichnyi zbirnyk, Ser. A, 1. – 49-62 (in Ukrainian).

Rushchuk, A.D., Pinzaru, P.Y., Rushchuk, V.D., Khlebnikov, V.F. 2005: Soyuz Genisto tetragonae-Seselion peucedanifoliae Pinzaru 1997 na territorii levoberezhya Dnestra v Moldove. Geoekologicheskie i bioekologicheskie problemyi severnogo Prichernomorya: 63-66 (in Romanian).

Ryff, L.E. 2006: Rastitelnost skalnykh obnazheniy rogovikov i magmaticheskikh porod v Gornom Krymu. Byulleten Gosudarstvennogo Nikitskogo botanicheskogo sada 92: 96-104 (in Russian).

StatSoft Inc. 2010: Electronic statistic textbook. Statsoft, Tusla. URL: http://www.statsoft.com/text-book/stathme.html

Takhtandzhyan, A.L. 1937: Kserofitnaia rastitelnost skeletnykh gor Armenii. Trudy Armianskogo filiala AN SSSR. Ser. Biol. 2: 24-38 (in Russian).

Takhtandzhyan, A.L. 1940: Botaniko-geograficheskiy ocherk Armenii. Trudy Botanicheskogo instituta Armianskogo filiala AN SSSR 2: 1-180.

Tichý, L & Chytrý, M. 2006: Statistical determination of diagnostic species for site groups of unequal size. Journal of Vegetation Science 17: 809–818.

Ved, I.P. 2000: Klimaticheskiy atlas Kryma. Tavria plus, Simferopol, 119 pp. (in Russian).

Weber, H. E., Moravec, J. & Theurillat, I.-P. 2000: International Code of Phytosociological Nomenclature. 3rd edition. Journal of Vegetation Science 11: 739–768.

Willner, W., Kuzemko, A. A., Dengler, J., Chytrý, M., Bauer, N., Becker, T., Biţă-Nicolae, C., Botta-Dukat, Z., Čarni, A., Csiky, J., Igić, R., Kącki, Z., Korotchenko. I., Kropf, M., Krzystojević Ćuk, M., Krstonošić, D., Rédei, T., Ruprecht, E., Schratt-Ehrendorfer, L., Semenishchenkov, Iu., Stančic, Z., Vasheniak, Iu., Vynokurov, D. & Janišová, M. 2017: A higher-level classification of the Pannonian and Western Pontic steppe grasslands (Central and Eastern Europe. Applied Vegetation Science 20 (1): 143-158.

Yaroshenko, P.D. 1956: Smeny rastitelnogo pokrova Zakavkazya v ikh svyazi s pochvenno-klimaticheskimi izmeneniyami i deyatelnostyu cheloveka. Izdatelstvo AN URSR, Moscow, Leningrad, 242 pp. (in Russian).

Zólyomi, B. 1966: Neue Klassifi kation der Felsen-vegetation im Pannonischen Raum und der angrenzenden Gebiete. – Bot. Közlem. 53/1: 49 – 54.

Downloads

Published

2021-01-04

How to Cite

Didukh, Y., Vasheniak, I., & Chusova, O. (2021). Stipo pulcherrimae-Festucetalia pallentis Pop 1968 of calcareous petrophytic steppes in Ukraine. Hacquetia, 20(2), 303–325. Retrieved from https://ojs.zrc-sazu.si/hacquetia/article/view/8832

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)