Razširjenost in ekologija vrst rodu Alchemilla na gorovju Osogovo in Zahodni Balkan v Bolgariji

Anna GAVRILOVA, Antonina VITKOVA

Povzetek

V raziskavi smo predstavili nekaj vrst rodu Alchemilla (Rosaceae) na gorovjih Osogovo in Zahodni Balkan (Stara Planina) v Bolgariji. Primerjali smo rastiščne razmere v sedmih habitatnih tipih po razvrstitvi EUNIS, v katerih smo ugotovili prisotnost vrst Alchemilla. Po tej razvrstitvi najdene habitate uvrščamo v šest glavnih tipov: prehodna barja (D 2.3), gorski gojeni travniki (E 2.3), mokrotni mezotrofni in eutrofni travniki ali pašniki (E 3.4), alpinska in subalpinska travišča na kisli podlagi (E 4.3), subalpinska in alpinska visoka steblikovja (E 5.5), arktično-alpinske in borealne resave (F 2.2). V raziskovanem območju smo našli sedem vrst: A. crinita Buser, A. erythropoda Juz., A. flabellata Buser, A. glabra Neygenf., A. glaucescens Wallr., A. monticola Opiz and A. viridiflora Rothm. V članku so prikazana nova nahajališča vrst A. crinita, A. erythropoda in A. glabra na raziskovanem območju. Prikazali smo tudi predhodne rezultate koristne uporabe proučevanih vrst rodu Alchemilla.

Ključne besede

Alchemilla spp., gorovje Zahodni Balkan, gorovje Osogovo, EUNIS, ekonomska uporaba naravnih virov

Celotno besedilo:

PDF

Literatura

Assenov, I. 1975: Genus Alchemilla L. In: Jordanov, D. (ed.): Flora of PR Bulgaria, vol. 5. BAS, Sofia, pp. 274–329.

Assyov, B. & Petrova, A. (eds.) 2006: Conspectus of the Bulgarian Vascular Flora. Distribution Maps and Floristic Elements. ed. 3., BBF, Sofia, 453 pp.

Braun-Blanquet, J. 1964: Pflanzensoziologie Grundzüge der Vegetationskunde, Wien, 865 pp.

Delipavlov, D., Cheshmedzhiev, I., Popova, M., Terziyski, D. & Kovachev, I. 2003: Handbook to the vascular plants in Bulgaria. Acad. Press of Agricult. Univ., Plovdiv, 591 pp. (in Bulgarian).

Fröhner, S.E. 1995. Alchemilla. In: Scholz, H., Conert, H.J., Jäger, E.J., Kadereit, J.W., Schultze-Motel, W., Wagenitz, G. Weber, H.E. (eds.),

Hegi: Illustrierte Flora von Mitteleuropa, 4 Teil 2B. Verlag Paul Parey, Berlin, Germany, pp. 13–242.

Gehrke, B., Bräuchler, C., Romoleroux, K., Lundberg, M., Heubl, G., Eriksson, T. 2008: Molecular phylogenetics of Alchemilla, Aphanes and Lachemilla (Rosaceae) inferred from plastid and nuclear intron and spacer DNA sequences, with comments on generic classification. Molecular Phylogenetics and Evolution 47: 1030–1044.

Glazunova, K.P. 1987: Formation of the embryo sacks in agamous species of the lady’s mantle (Alchemilla L.). Byull. MOIP, Otd. boil.: 92

(5): 96–110. (in Russian).

Izmailow, R. 1994: Further observation in embryo sacks development in Alchemilla L. (subsection Heliodrosium Rothm.). Acta Biol. Cracov., Ser.

Botanica 36:37–41.

Jordanov, D. (ed.) 1963–1979: Flora of PR Bulgaria, Vol. 1–7. BAS, Sofia. (in Bulgarian).

Jordanova, M. 2002: Hydrological regioning. In: Kopralev, I. (ed.): Physical and socio-economic geography. ForKom, Sofia. pp. 242–246 (in

Bulgarian).

Kozhuharov, St. (ed.) 1992: Field Guide to the Vascular Plants in Bulgaria. Nauka i izkustvo, Sofia, 788 pp. (in Bulgarian).

Kodzuharov, St. (ed.) 1995: Flora of R Bulgaria, Vol. 10. Academic Press “Prof. Marin Drinov”, Sofia. (in Bulgarian).

Kurtto, A., Fröhner S.E. & Lampinen, R. (eds.) 2007: Atlas Florae Europaeae. Distribution of Vascular Plants in Europe. 14. Rosaceae (Alchemilla and Aphanes). – The Committee for Mapping the Flora of Europe & Societas Biologica Fennica Vanamo, Helsinki, pp. 23–169.

Lovelius, O. 1987: Genus Alchemilla L. (Rosaceae) in Flora Montium Carpates Ucrainici. In: Grubov, V.I. (ed.): Novitates Systematicae Plantarum Vascularium. Tomus 24. Nauka, Leningrad, pp. 107–115 (in Russian).

Medicinal Plants Act (2000). State Gazette, 29 / 07. 04. 2000 (in Bulgarian).

Ninov, N. 2002: Soil regioning. In: Kopralev, I. (ed.): Physical and socio-economic geography.

ForKom, Sofia, pp. 300–312 (in Bulgarian).

Penchev, P. & al. 1989: Balkan Mountain region. In: Mishev, K. (ed.): Geography of Bulgaria, vol. 3. BAS, Sofia, pp. 85–111 (in Bulgarian).

Sepp, S., Bobrova, V.K., Troitsky, A.K. & Glazunova, K.P. 2000: Genetic polymorphism detected with RAPD analysis and morphological variability in some microspecies of apomictic Alchemilla. Ann. Bot. Fennici 37: 105–123.

Vapcarov, I. & al. 1989: Rilo-Rhodopide region. In: Mishev, K. (ed.): Geography of Bulgaria, vol. 3. BAS, Sofia, pp. 166–220 (in Bulgarian).

Velchev, V. (ed.) 1982–1989: Flora of PR Bulgaria, vol. 8–9. BAS, Sofia. (in Bulgarian)

Velev, St. 2002: Climatic regioning. In: Kopralev, I. (ed.): Physical and socio-economic geography. ForKom, Sofia, pp. 155–157 (in Bulgarian).

Walters, S.M. & Pawlowski, B. (Ser. Elatae) 1968: Alchemilla L. In: Tutuin, T.G. & al. (ed.): Flora Europaea, Rosaceae to Umbelliferae, Cambridge University Press, Cambridge, 2: 48–68.

Zagorchev, I. 2008. Amphibolite-facies metamorphic complexes in Bulgaria and recambrian geodynamics: controversies and “state of the art”. In: Geologica Balcanica, 37. 1–2, Sofia, Iun. 2008, p. 34.

http://eunis.eea.europa.eu/habitats.jsp
Avtorske pravice (c) 2019 Hacquetia

##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##

Hacquetia   http://www.degruyter.com/view/j/hacq   urban@zrc-sazu.si

Za nemoteno delovanje spletna stran uporablja piškotek za čas trajanja seje. Po končani seje se piškotek izbriše.