Klinika klinamena: materialnost simptoma

Patricia Gherovici

Povzetek

Moje delo s transseksualci mi je omogočilo razumeti, kako je mogoče pojem sintoma uporabiti na njihovem primeru, in sicer natanko v tisti meri, v kateri mi je omogočil ločiti patološke strukture od nepatoloških. Branje transseksualnih spominov, ki je opora mojega kliničnega dela, mi je omogočilo videti, da je druga materializacija telesa posledica torzije, ki jo spenja pisanje.

Ključne besede

klinamen, sintom, transseksualci, avtobiografske pripovedi o spremembi spola

Celotno besedilo:

PDF (English)


ISSN 0353-4510 | Part of Go to Open Humanities Press | © Filozofski inštitut ZRC SAZU | Oblikovanje: Phant&Puntza