Tragične napake in politike krivde

Darish M. Doust

Povzetek

Pričujoči članek si prizadeva oceniti implikacije še vedno žive fascinacije z likom Antigone v sodobni literaturi. S tem namenom so obravnavane tri glavne teme: žrtvovanja, transgresije in Heglove Filozofije pravice. Četrti in zadnji del teksta obravnava razmerje med tragedijo, željo in krivdo. Glavne interpretacije Antigone zanemarijo povezavo med politiko in družbenimi silami zaradi spoštovanja podobe transgresivnega lika. V nasprotju s politiko dolga in krivde vpeljem v zaključku članka koncept želeče produkcije in njenega objekta.

Ključne besede

Antigona, Butler, Hegel, Lacan, Meinhof, patos, politika, Sofoklej, tragedija

Celotno besedilo:

PDF (English)


Avtorske pravice (c) 2019 Filozofski vestnik

##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##