O avatarjih in apoteozah. Blake Davida Fallona

Justin Clemens

Povzetek

Članek prinaša sinoptični pregled nekaterih tem sodobnega Blakovega kriticizma, sklene pa se z recenzijo knjige Davida Fallona: Blake, Mit in razsvetljenstvo: Politika apoteoze, v kateri je apoteoza obravnavana z vidika mitične, literarne in realistične uporabe.

Ključne besede

alegorija, Blake, razsvetljenstvo, Fallon, interpretacija, mit, poezija, satira

Celotno besedilo:

PDF (English)


Avtorske pravice (c) 2019 Filozofski vestnik

##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##