Dialektika kroženja. Marx, Hegel, Platon

Jan Völker

Povzetek

Kot je znano, je mladi Marx kritiziral filozofijo, ker je ločena od realnosti. Njegovo pojmovanje realnosti je manj pozitivistično kot relacijsko. Vprašanje, ki se na tem mestu postavi, je zato vprašanje razmerja med razlikami in protislovji – vprašanje, ki ga je sicer že obravnaval Platon, le da je privilegiral razliko. Hegel je bil nato tisti, ki je podredil razliko protislovju. Marx, Platon in Hegel na različne načine povezujejo razliko in protislovje, pri čemer vsakič umestijo en del nasprotja, kar ima za posledico ponovni vznik drugega dela. Dialektika bi lahko bila potemtakem razumljena kot realna misel, ki se odvija prek ponavljajočega se razgrinjanja konstelacije med temi tremi misleci.

Ključne besede

dialektika, Marx, Platon, Hegel, protislovje, razlika

Celotno besedilo:

PDF (English)


Avtorske pravice (c) 2019 Filozofski vestnik

##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##