V čem je razlika? Kant in Lacan

Simon Hajdini

Povzetek

Skladno z zastavkom pričujoče številke Filozofskega vestnika, ki si prizadeva preiskati vrednost kantovske filozofije za sodobne diskusije o subjektu in objektu, bomo skušali izpeljati konsekvence enega v vrsti kantovskih »konceptualnih monstrumov« – transcendentalne refleksije. Pri tem bomo v izhodišču sledili Kantovi izpeljavi, ki pa nas bo docela imanentno, se pravi pod pogoji, ki jih definira Kant sam, privedla do določene teoretske zagate, do »protislovja«, ki bo odprlo možnost prehoda od (kantovske) refleksije k (heglovsko-lacanovski) spekulaciji in s tem k pojmu subjekta, ki se sicer upira Kantovi zastavitvi, a vznikne, brž ko jo priženemo dovolj daleč.

Ključne besede

razlika; Hegel; objekt; refleksija; spekulacija; prostor; subjekt; čas

Celotno besedilo:

PDF (English)


Avtorske pravice (c) 2019 Filozofski vestnik

##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##