Etika psihoanalize Encore, onstran meja spekulativnega uma

Tania Espinoza

Povzetek

Prispevek ponuja branje Seminarja XX, Encore (Še) Jacquesa Lacana kot transcendentalne refleksije o ženski seksualrnosti, ki sooči skepticizem biologije spola z dogmatizmom idealizirane ženskosti, pre čemer odpira področje »onstran izkustva« kantovskega noumenon oziroma »onstran falosa« lacanovskega ženskega užitka kot etični »prostor za vero«, na katerega se lahko projicira horizont feminizma. To podjetje zahteva rekonstrukcijo hipotetičnega dialoga med Jacquesom Lacanom in Mary Jane Sherfey, ameriške psihiatrinje, ki je leta 1966 razvila teorijo, po kateri je civilizacija utemeljena na zatrtju ženskega nenasitnega spolnega gona. Primerjajoč to nenasitnost z naravno težnjo uma k absolutu, avtorica ponuja novo branje razmerja med Kantovo antinomijo čistega uma in Lacanovimi formulami seksuacije, ki pomenijo popravek branja Joan Copjec o isti temi. Če Encore napotuje na prehod od moške k ženski poziciji v diskurzu, ta prehod obenem zahteva premestitev od matematičnega k dinamičnemu konfliktu v antinomiji, od teoretičnega oziroma spekulativnega gledišča k gledišču praktičnega uma.

Ključne besede

ženski užitek; antinomija čistega uma; formule seksuacije; etika; Immanuel Kant; Jacques Lacan; Mary Jane Sherfey; Joan Copjec

Celotno besedilo:

PDF (English)


Avtorske pravice (c) 2019 Filozofski vestnik

##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##