Badiou, Kant in materializem ideje

Rado Riha

Povzetek

Izhodišče prispevka je, da se Badioujeva »filozofija pod pogoji« uspe izogniti dialektiki teorije in prakse, objektivnega in subjektivnega v tisti meri, v kateri operira z Idejo. Idejo, ki jo uvaja Badioujeva filozofija pod pogoji, razume prispevek kot znamenje nastopa novega materializma. Anticipacijo tega novega materializma vidi prispevek v Kantovem materialističnem obratu Ideje, ki ga vsebuje njegov nauk o idejah. Jedro tega nauka razume prispevek kot hipotezo, da je Ideja delovanje misli, aficirane s »stvarjo misli«, v danem svetu, »stvar misli« pa je točka realnega, v kateri se misel šele vzpostavlja kot misel, ki pa je hkrati misli zunanja in nanjo ireduktibilna.

Ključne besede

Badiou; Kant; komunistična hipoteza; transcendentalna dialektika; ideje uma; materializem

Celotno besedilo:

PDF


Avtorske pravice (c) 2019 Filozofski vestnik

##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##