Badiou, Kant in materializem ideje

  • Rado Riha
Ključne besede: Badiou, Kant, komunistična hipoteza, transcendentalna dialektika, ideje uma, materializem

Povzetek

Izhodišče prispevka je, da se Badioujeva »filozofija pod pogoji« uspe izogniti dialektiki teorije in prakse, objektivnega in subjektivnega v tisti meri, v kateri operira z Idejo. Idejo, ki jo uvaja Badioujeva filozofija pod pogoji, razume prispevek kot znamenje nastopa novega materializma. Anticipacijo tega novega materializma vidi prispevek v Kantovem materialističnem obratu Ideje, ki ga vsebuje njegov nauk o idejah. Jedro tega nauka razume prispevek kot hipotezo, da je Ideja delovanje misli, aficirane s »stvarjo misli«, v danem svetu, »stvar misli« pa je točka realnega, v kateri se misel šele vzpostavlja kot misel, ki pa je hkrati misli zunanja in nanjo ireduktibilna.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2016-03-15
Kako citirati
RihaR. (2016). Badiou, Kant in materializem ideje. Filozofski Vestnik, 31(3). Pridobljeno od https://ojs.zrc-sazu.si/filozofski-vestnik/article/view/4498