Saving private One

Aleš Bunta

Povzetek

Zasnovana kot analiza nekaterih fragmentov Platona in Tomaža Akvinskega, študija kritično in provokativno preizprašuje vlogo, ki jo Badiou pripisuje pojmu Enega v postplatonski filozofiji, torej vlogo skritega Boga metafizike, ki nematematičnih ontologij nikoli ni povsem izpustil iz svojega jeklenega prijema. Poleg tega prispevek polemično preizprašuje samo percepcijo grške filozofije kot utemeljene na finitistični ontologiji. V zadnjem delu, avtor na hitro skicira hipotezo o vlogi Enega pri Parmenidu, ter skuša pokazati, da med Enim v Parmenidovi filozofiji in mističnim Enim Ahnetonovega panteističnega monoteizma, de facto ni nujne kontinuitete.

Ključne besede

Eno; ontologija; metafizika; Badiou; Platon; Parmenides

Celotno besedilo:

PDF


Avtorske pravice (c) 2019 Filozofski vestnik

##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##