Filozofija Du Marsaisovega Filozofa

Miran Božovič

Povzetek

Članek obravnava naslovni lik Du Marsaisovega teksta Filozof in pretresa njegov moralni racionalizem. V očeh Du Marsaisovega modreca pota kreposti niso nujno boleča, kot so morda videti v očeh tistih, ki so se jih pripravljeni držati samo zaradi obljubljene posmrtne nagrade, kakor tudi pota pregrehe niso nujno prijetna, kot se morda zdijo tistim, ki se jih ogibajo predvsem zaradi zagrožene zagrobne kazni. Filozofa h kreposti ne spodbuja misel na večni užitek in od pregrehe ne odvrača misel na večno trpljenje. Nasprotno, za filozofa je krepostno ravnanje, se pravi, spoštovanje pravil poštenosti, sámo po sebi vir pristnega zadovoljstva; enako velja tudi za grešno ravnanje, ki se mu upira sámo po sebi: ker čut za poštenost ni nič manj del modrečeve mehanskega ustroja kot razsvetljenje duha, je vsako dejanje, ki je v nasprotju s poštenostjo, obenem v nasprotju s sámo filozofovo naravo.

Ključne besede

materializem; ateizem; morala; filozofija 18. stoletja

Celotno besedilo:

PDF


Avtorske pravice (c) 2019 Filozofski vestnik

##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##