Filozofija matematike Ernsta Cassirerja

Maja Lovrenov

Povzetek

Članek obravnava Cassirerjevo filozofijo matematike v razliki do empiristične teorije, Fregejevega logicizma in z njim povezanega realizma, Hilbertovega formalizma in z njim povezanega nominalizma ter Brouwerjevega intuicionizma, ki za temelje matematike vzame intuicijo časa. za Cassirerja so matematični objekti čisto relacijske strukture in ne abstrakcije lastnosti, kot pri empiristih in Fregeju. nadalje za razliko od logicistov zagovarja sintetičnost matematičnega spoznanja. v nasprotju z Brouwerjem tega ne povezuje z intuicijo, ampak matematiki pripiše čisto logično naravo in jo poveže s čisto razumsko zmožnostjo duha. tako se oddalji od Hilberta, ki za objekte matematike razglasi zaznavne objekte; ne strinja pa se niti z njegovim formalizmom, ki bi vse napredovanje v matematiki zvedel na golo kombinacijo znakov in ji s tem odrekel vsak pomen. v članku ta nasprotja obravnavamo na primeru aritmetike, posebej glede na razliko med ordinalno in kardinalno teorijo števil in vpeljavo idealnih elementov.

Ključne besede

filozofija matematike; Cassirer; logicizem; formalizem; intuicionizem

Celotno besedilo:

PDF


Avtorske pravice (c) 2019 Filozofski vestnik

##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##