KANT, RAZSVETLJENSTVO IN RAZVOJ TER IZTEK TEORIJE DRUŽBENE POGODBE

Gorazd Korošec

Povzetek

Tekst najprej prikaže osnovna dvoumja Kantove politične filozofije, ki so v veliki meri posledica njegovega odnosa do razsvetljenstva in francoske revolucije. Zatem primerja Kantovo teorijo družbene pogodbe kot utemeljitev razsvetljenega absolutizma, s Hobbesovo teorijo, da bi pokazal na njune podobnosti in razlike, predvsem glede pravice do neposlušnosti in upora. V nadaljevanju si avtor ogleda Lockovo teorijo družbene pogodbe in vprašanje, kako je pravica do upora izpeljana in postavljena znotraj njenega okvira, ob primerjavi Lockove in Kantove teorije pa izpostavi poglavitne težave Kantove teorije politike, morale in prava.

Celotno besedilo:

PDF


Avtorske pravice (c) 2019 Filozofski vestnik

##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##