IDEAL ČISTEGA UMA IN KANTOV SPIS O EDINEM MOŽNEM DOKAZNEM TEMELJU

  • Peter Klepec

Povzetek

V pričujočem prispevku nas zanima obravnava Kantovega predkritičnega spisa Edini možni dokazni temelj za demonstracijo božjega obstoja, ki jo podaja Kant v Kritiki čistega uma. Med obemi deli obstaja skorajda več vzporednic kot pa razlik, zato je še posebej zanimiva Kantova kritika Spisa, pri čemer se postavlja tudi vprašanje, do katere mere je ta kritika upravičena. Ker pa v poglavju "Ideal čistega uma" zavzema centralno mesto koncept transcendentalnega ideala, nas poleg tega zanima tudi vprašanje, če in v kateri točki, je v Spisu že najti na delu ta koncept.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2016-01-21
Kako citirati
KlepecP. (2016). IDEAL ČISTEGA UMA IN KANTOV SPIS O EDINEM MOŽNEM DOKAZNEM TEMELJU. Filozofski Vestnik, 14(1). Pridobljeno od https://ojs.zrc-sazu.si/filozofski-vestnik/article/view/3849
Rubrike
Problemi kantovske filozofije