NOTICA O UNIVERZALNI MONARHIJI

Tomaž Mastnak

Povzetek

Avtor problematizira običajno enačenje pojmov cesarstva in papeške monarhije, na eni strani, in univerzalne monarhije, na drugi, ter dokazuje, da je monarchia universalis zgodnjemoderen pojem v strogem pomenu besede. Označuje tiste nacije v novo nastalem evropskem sistemu držav, ki so v sli po oblasti in gospostvu prekoračevale meje svoje vladavine. Razprava je posvečena predzgodovini "univerzalne monarhije" in obravnava Danteja, spor med Filipom IV. inBonifacem VIII., zagovornike kraljeve oblasti pod Karlom V. v Franciji (Oresme in Songe du vergier) ter papeško zavrnitev konciliarizma v času baselskega koncila.

Celotno besedilo:

PDF


Avtorske pravice (c) 2019 Filozofski vestnik

##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##