NOTICA O UNIVERZALNI MONARHIJI

  • Tomaž Mastnak

Povzetek

Avtor problematizira običajno enačenje pojmov cesarstva in papeške monarhije, na eni strani, in univerzalne monarhije, na drugi, ter dokazuje, da je monarchia universalis zgodnjemoderen pojem v strogem pomenu besede. Označuje tiste nacije v novo nastalem evropskem sistemu držav, ki so v sli po oblasti in gospostvu prekoračevale meje svoje vladavine. Razprava je posvečena predzgodovini "univerzalne monarhije" in obravnava Danteja, spor med Filipom IV. inBonifacem VIII., zagovornike kraljeve oblasti pod Karlom V. v Franciji (Oresme in Songe du vergier) ter papeško zavrnitev konciliarizma v času baselskega koncila.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2016-01-21
Kako citirati
MastnakT. (2016). NOTICA O UNIVERZALNI MONARHIJI. Filozofski Vestnik, 14(1). Pridobljeno od https://ojs.zrc-sazu.si/filozofski-vestnik/article/view/3844
Rubrike
Zgodovina - država - utopija - argumentacija