Pripovedno zgodovinopisje zgodovino med historičnim realizmom in univerzalno

  • Oto Luthar

Povzetek

Aktualizacija nekaterih ključnih vprašanj sodobnega zgodovinopisja, predvsem pa prodorna operacionalizacija narativne strukture historičnega spoznanja je zgodovinopisju znova zagotovila status teoretskega problema prvega reda. Še več, Droysenovo znano vprašanje, kako iz dogodka nastane zgodovina je končno dobilo pravi odgovor: skozi pripoved. Se pravi, da je mogoče staro nalogo zgodovinopisja t.j. eksplikacijo in utemeljitev za zgodovinarja določujočih principov, rešiti na nov način. Prvo vprašanjem, ki se v tej zvezi postavlja se zato mora glasiti: kako je mogoče ta nov način sploh vspostaviti, oziroma vprašati se je potrebno po historični dimeziji pripovedi kot temelju zgodovinopisja. Pričakovani odgovori pa ne samo, da niso enoglasni temveč utemeljujejo avtorjevo prepričanje, da je sodobna koncepcija narativnega zgodovinopisja razpeta med historičnim realizmom in konceptom univerzalne zgodovine.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2016-01-20
Kako citirati
LutharO. (2016). Pripovedno zgodovinopisje zgodovino med historičnim realizmom in univerzalno. Filozofski Vestnik, 13(1). Pridobljeno od https://ojs.zrc-sazu.si/filozofski-vestnik/article/view/3825