Dialogi med utopijami iz srede 20. stoletja

Neda Pagon

Povzetek

Primerjava dveh osrednjih konceptov - svobode in utopije - v delu treh vplivnih nemških družboslovcev (Marcuse, Dahrendorf, Habermas) je tudi delna evidenca razlik med neomarksističnim, tradicionalno liberalnim in postmarksističnim pojmovanjem racionalnosti družbene analize in med možnostmi za spreminjanje družbe - projekti alternativnih utopij. Marcuse vidi realizacijo svobodnosti človeka samo v utopiji, Dahrendorf s skrajnim pragmatizmom ugotavlja, da je človekova svoboda možna samo, če se odreče utopiji, Habermas kot vez in nadgradnja prvih dveh pa s svojo formalno in metodološko opredelitvijo v bistvu utemeljuje tisto racionalnost, v kateri je legitimna tudi »konkretna« ali resnično kritična utopija.

Celotno besedilo:

PDF


Avtorske pravice (c) 2019 Filozofski vestnik

##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##