Kako razložiti modalnost?

Danilo Šuster

Povzetek

Predmet razlage modalnosti sta naravna (fizikalna) in metafizično modalnost. Problem pojasnila modalnih pojmov je predstavljen kot spor med modalnim realizmom in modalnim antirealizmom. V okviru tega spora je mogoče razvrstiti tradicionalna antirealistič-na pojasnila modalnosti. Problem teh razlag je v tem, da jim ne uspe modalnih razlikovanj nadomestiti z ne-modalnimi. Najbolj privlačna antirealistična strategija je liberalni redukcionizem, ki skuša s pomočjo relacije supervenience ohraniti realnost modalnih razlikovanj in jih obenem zvesti na neko ne-modalno osnovo. Toda relacija supervenience sama ima modalno moč, ki se je ne da reducirati. Zato zagovarjam modalni realizem -realnost ima modalno strukturo. Vendar pa opozorim tudi na težave realizma, predvsem na problem — kako smo lahko kadarkoli upravičeni v modalnem vedenju?

Celotno besedilo:

PDF


Avtorske pravice (c) 2019 Filozofski vestnik

##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##