Dispozicije

  • Bojan Borstner

Povzetek

V tekstu se zagovarjajo naslednji argumenti: (i) v svetu so dispozicije; (ii) dispozicije morajo imeti osnove; (iii) osnova dispozicij je nerelacijska lastnost bitnosti, ki jo poseduje; (iv) osnova za dispozicije so kategorialne lastnosti; (v) dispozicije ne moremo reducirati na osnovo, niti ne obstaja identiteta tip - tip ali primerek — primerek med bazo in dispozicijo; (vi) dispozicije so supervenientne na bazi; (vii) dispozicije so lastnosti drugega reda — funkcionalne lastnosti.
Objavljeno
2016-01-20