Epistemologija ali filozofija približka

Vojislav Likar

Povzetek

Avtor obravnava Bachelardovo zgodnjo kritiko filozofskega spoznavno-teoretskega pristopa k analizi znanstvenega spoznavanja v njegovi knjigi Esej o približnem spoznanju (Essai sur la connaissance approchée). S to kritiko je neposredno povezano formiranje nekaterih temeljnih konceptov in postulatov Bachelardove epistemologije. Konstituiranje epistemološkega diskurza je bilo možno le skozi praktično odločitev, da filozofska analiza znanstvenega spoznavanja izhaja iz analize konkretne znanstvene prakse, kar je na drugi strani rezultiralo v zahtevi po radikalnem reformiranju filozofije ali natančneje rečeno, po prevrednotenju nekaterih ključnih filozofskih pojmov in kategorij.

Celotno besedilo:

PDF


Avtorske pravice (c) 2019 Filozofski vestnik

##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##