'Domoljubje je stvar srca"

Neda Pagon

Povzetek

V prvem delu gre za prikaz, kako se je revolucijsko zgodovinopisje zdaj odmikalo in zdaj vračalo k raziskovanju čisto "političnega" v Francoski revoluciji. Z vrnitvijo k tocqueviilovskim postulatom, se zastavi tudi vprašanje o zvezi med "civilnim humanizmom" "quattro centa" in Francosko revolucijo; o aktualnosti Machiavellijevega koncepta "vitta attiva" kot postulata javnega in političnega prostora in ideje "živeti civilno". Nazadnje pa je obravnavano že vprašanje politične produkcije utopije, rousseaujevske in jakobinske, kot nujne sestavine revolucije in "revolucijskega hedonizma", ne samo kot izvorov revolucijskih dejanj in mišljenj.

Celotno besedilo:

PDF


Avtorske pravice (c) 2019 Filozofski vestnik

##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##